Page 1 - ‏‏‏‏Efraaton167
P. 1

‫גליון מס’ ‪ .167‬ספטמבר ‪ .2019‬אלול תשע"ט‬

 ‫חג ל>י>מודים שמח‪6‬‬           ‫תנו כבו>ד>לתורה‪23‬‬     ‫יש לי י>ו>ם יום גן‪12‬‬

‫שנת לימודים חדשה עם‬           ‫ספר תורה ראשון הוכנס‬  ‫ארבעה גני ילדים חדשים נפתחו‬
‫גידול מרשים במערכת החינוך‬           ‫לבית הכנסת בדגן‬   ‫השנה באפרת והיד עוד נטויה‬

 ‫היישובית >>> צומחים לגובה‬

         ‫הורידו מסגרת‬
        ‫לתמונת הפרופיל‬
        ‫שלכם בפייסבוק‬
   1   2   3   4   5   6