Page 6 - EFRAATON168
P. 6

‫אקטואלי‬

‫זו השנה השלישית שבה מקיים ראש המועצה עודד רביבי את מסורת "סוכתממשיסוכיכםתלהפשרילדום הידעת‬                                           ‫‪ ‬יהודה שווייגר רלפקחארהיזכותתו זםו!רקיםהולכים על אפרת ירוקה‬
       ‫שלום" בה הוא מארח בסוכתו שכנים מהכפרים הערבים‪ ,‬שכנים מהיישוב‪,‬‬
        ‫קציני משטרה‪ ,‬קצינים ועוד‪.‬גם את יתר האריזות‬                                                           ‫בימים אלו הושלמה הצבתם של הפחים הכתומים ליד עמדות האשפה ‪ ,‬ובכך‬
                                                                                        ‫הושלם מהלך שהחל לפני כ‪ 5 -‬שאנרייזוםת פבלמסטסיגקר‪ -‬אתוריזואתפמורצרית מזהון‪,‬פאכריזהותלשמלוחועמצריהנייקוירווטיקפוהח‪ .‬וכמדועמהבר‬
‫השנה הגיעו לאירוע גם מפקדפמחחסוגזולשל"איריזמותשזהכוכבירתקת ומפקד פיקוד מרכז האלוןהאריזות נאספות מ‬                                        ‫לערך הסביבתי מדובר בתהליך חיאנרויזוכית מעתכמות ‪-‬קקוופרסבאותדושירימוריהם‪,‬מתיורסעיסדים‪,‬לתהחדלירפיךחלוב ולכהדוסמהביר את‬
‫לתחנת מ‬  ‫ונרדבא פשדןה‪.‬מבויןעצההאוגורחשיעםציהויןהשגלםמרצצבהננקאצצנבננווושאקתתימדקהשןבפמןמוהשנ‪/‬זכירןיהתבנלהציהגיאזםרדחייפהלוקומדטיםיתםאמ"למדאינחווותתשבוןנוחתו‪.‬רונמושעלבחרוותת‬
‫למפעלי מ‬                                                                                             ‫חשיבותו של ערך הקיימות בארץ וקשרבקיטווענתיונילמילשםוןקהב‪-‬כקלרל‪.‬טוני חלב‪ ,‬קרטוני מיץ וכדומה‬
                                                                                        ‫הפחים הכתומים מיועדים לאריזאוריתזות ריקות בלבד‪ .‬כל סוגי האריזות למעט אריזות נייר‪ ,‬קרטון דק ואריזות זכוכית‪.‬‬
‫עודד אמר כי משמח לראותארביכזקויבותצקריידבקוותשמוםילודלכיאדוממכהשסינםה הציבור הולך וגדל וכל שנהאריזות הפלסטיק‬
‫מאפרתעמומבורחוזתרמביוןת‪,‬עגרשיייסתהה‬ ‫גם‬ ‫שהגיעו‪,‬‬  ‫ווגהםחימדוהכשפרשילםהבכסבשיהבשה‪.‬נהשנזהכחיהפדעויחשתוכשנישחוםלהלוילםהנייירהשוככלומקןורתתטוןמיהדדצקיעיתריביםן‬                                ‫אותם ניתן למחזר כמו אריזות‬
                      ‫כולנו‪.‬‬                                                                                      ‫מזון‪ ,‬אריזות פלסטיק‪ ,‬קופסאות‬
‫לחקלאות‪ ,‬ביגוד‪ ,‬לת‬                                                                                                     ‫שימורים‪ ,‬מכלי שתיה שאינם‬
                                                                                                              ‫מפלסטיק ועוד‪ .‬לצידם ישנם הפחים‬
                          ‫ניירות‬                                                                                  ‫המוטמנים עבור הפסולת הרגילה‪,‬‬
                     ‫אריזות קרטון ביתיות (פיצה‪ ,‬קופסאות דגני בוקר ועוד)‬                                                                 ‫מתקני מחזור לנייר וקרטון‪ ,‬פחים‬
                          ‫קרטוני ביצים‬                                                                               ‫לפסולת רטובה‪ ,‬כלובים לבקבוקים‬
‫אריזות המתכת‬                    ‫קרטונים גדולים למתקן הקרטון‬                                                                       ‫ומיכלי פלסטיק ומתקני מחזור‬
‫עוברות התכה במפ‬
‫לייצור מוצרים בתע‬                                                                                                            ‫סגולים למוצרי זכוכית‪.‬‬

‫קרטוני המשקה עש‬                     ‫מחזורית לבקבוקים‬                                                                          ‫אפרת עומדת כיום בראש טבלת‬
‫שנועד למנוע את נז‬                                                                                                      ‫הרשויות הממחזרות בארץ‪ ,‬כאשר‬
‫לפח הכתום ולא לפ‬                     ‫בקבוקי משקה מפלסטיק‬                                                                        ‫באפרת ממחזרים פי ‪ 2‬ביחס‬
                     ‫ניתן להשליך גם כאן מיכלי נוזל ריקים מנוזלים‬                                                                    ‫לממוצע הארצי‪ .‬המועצה רואה ערך‬
                                                                                                              ‫להגביר מגמה זו‪ ,‬והיא אף הוגדרה‬
                                     ‫ובעלי פקק‬                                                                     ‫כחלק בגדימםהיעדים למערכת החינוך‬
                                                                                                              ‫שבה בדייםשולבו פעילויות הסברה‬
‫לקופסת שימורים ש‬                         ‫קרטונייה‬                                                                          ‫ולימודסמברנטווטישםא הפרדה ומיון פסולת‬
 ‫יידרשו ‪ 100‬שנה עד‬
                                    ‫קרטונים‬                                                                             ‫אריזות לפחים השונים‪.‬‬
                               ‫אריזות קרטון עבה‬
                     ‫יש לשטח את הקרטון לפני השלכתו למיכל‬

     ‫‪Over Sukkot there was a festival‬‬                          ‫מים לירושלים‬                                   ‫בסוכות האחרון התקיים באפרת פסטיבל‬
     ‫‪by the ancient aqueducts in the‬‬     ‫תודה לכל השותפים שהביאו להצלחת‬                                               ‫אמות המים הראשון‪ .‬הפסטיבל בהפקה‬
     ‫‪Dagan. The participants enjoyed a‬‬    ‫הפסטיבל שללא ספק יהפוך למסורת עוד‬                                              ‫משותפת של המועצה המקומית אפרת‬
     ‫‪reenactment of the water libation,‬‬    ‫שנים רבות‪ ,‬וכן למבקרים הרבים שבאו‪,‬‬                                             ‫ומתנס אפרת‪ ,‬אפשר לציבור ללכת ולהכיר‬
     ‫‪visited in Avraham Avinu's tent and‬‬   ‫נהנו וגילו מחדש את סוד דרך המים‬                                               ‫את אמות המים שהובילו לירושלים‬
     ‫‪more.‬‬                                                                                ‫העתיקה העוברות בגוש עציון ובלב‬
                                       ‫לירושלים‪.‬‬                                            ‫שכונת הדגן‪ .‬באי הפסטיבל הרבים צעדו‬
                                                                                        ‫לצד האמה‪ ,‬חווה את שחזור טקס ניסוך‬
          ‫צילום‪ :‬גרשון אלינסון‬                                                                    ‫המים‪ ,‬התארחו באוהלו של אברהם אבינו‬
                                                                        ‫צילום‪ :‬גרשון אלינסון‬      ‫והשתתפו במשחק ניווט משפחתי בעקבות‬

                                                                                                    ‫שבעת המינים‪.‬‬

     ‫‪32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11