Page 8 - EFRAATON168
P. 8

‫אקטואלי‬

  ‫רבע מהרוכבים באפרת‬                          ‫מפעל הבטון המזהם ליד‬
‫מתעסקים בנייד בזמן הרכיבה‬                        ‫אפרת החל בהליכי הסדרה‬

‫סקר של עמותת "אור ירוק" מגלה הרגלי‬                                          ‫‪ ‬הלל שליט‬
‫בטיחות לקויים בקרב רבים מרוכבי האופניים‬
‫והקורקינטים באפרת המסכנים אותם ואחרים‬                  ‫בעקבות עתירת 'הפורום לישראל ירוקה' נגד מפעל הבטון הלא חוקי והמזהם 'אום‬
                                    ‫סלמונה' הממוקם מזרחית לאפרת‪ ,‬החל המפעל בהליכי הסדרה והשגת האישורים‬
            ‫‪ ‬נלחמים על החיים‬                ‫הנדרשים‪ .‬ביהמ"ש העליון פסק כי על המפעל ועל המדינה אף לשלם ל'פורום' את‬

                 ‫‪ ‬נעמה גיבורי קולסקו‬                           ‫הוצאות המשפט‪ ,‬העומדות על סך ‪.₪ 20,000‬‬
                                    ‫המפעל הלא חוקי פעל ללא התחשבות בסביבה וגרם לפגיעה חמורה בחי‪ ,‬בצומח‬
‫הרכיבה והאם הם רכבו עם אוזניות‪.‬‬   ‫עמותת "אור ירוק" למאבק בתאונות‬   ‫ובתושבי האזור‪' .‬הפורום לישראל ירוקה' פנה למנהל האזרחי האחראי על האכיפה‬
‫באפרת נצפו ‪ 60‬רוכבים‪ 25% ,‬מהם‬    ‫הדרכים ערכה לאחרונה סקר באפרת‬    ‫בשטחי ‪ C‬בהם נמצא המפעל‪ ,‬אולם לא התרחש שינוי‪ .‬באפריל ‪ 2017‬הגיש הפורום‬
‫התעסקו עם הטלפון הנייד ו‪13% -‬‬    ‫בנוגע לערנות הרוכבים על אופניים‬   ‫יחד עם בי"ס שדה כפר עציון ו‪ 15 -‬מתושבי אפרת וגוש עציון עתירה לבג"ץ כנגד‬
                  ‫חשמליים וקורקינטים חשמליים‬     ‫המפעל‪ ,‬בבקשה להסדירו ולמנוע פגיעה בסביבה או לחילופין לסוגרו‪ .‬לאור הצלחת‬
         ‫רכבו עם אוזניות‪.‬‬ ‫המשתמשים בנייד במהלך הרכיבה‪.‬‬    ‫העתירה והתחלת פיקוח גופי המדינה על המפעל‪ ,‬המליץ ביהמ"ש העליון למשוך את‬
                  ‫הסקר גילה כי רבע מהרוכבים‬      ‫העתירה‪ ,‬תוך שהוא פוסק כי על המדינה והמפעל לשלם ל'פורום לישראל ירוקה' את‬
‫בעקבות ממצאי הסקר הארצי‬
‫אמר ארז קיטה‪ ,‬מנכ"ל עמותת‬          ‫באפרת רכבו בהיסח דעת‪.‬‬                                 ‫הוצאות המשפט‪.‬‬
‫"אור ירוק" כי משרד התחבורה‬
‫והבטיחות בדרכים חייב לדרוש את‬    ‫אופניים וקורקינטים חשמליים‬      ‫לא נשארים בחושך‬
‫הגברת האכיפה בעבירות האופניים‬    ‫נהיו בשנים האחרונות כלי תחבורה‬
‫החשמליים ולהשקיע בהסברה‪ ,‬חינוך‬   ‫משמעותי מאוד ברחובות הערים‪.‬‬                            ‫בסיוע מינהל החירום במשרד‬
‫ותשתיות כמו שבילי רכיבה יעודים‬   ‫רבים בוחרים להתנייד באמצעות‬                            ‫הפנים‪ ,‬רכש אגף הביטחון גרור‬
‫לאופניים‪ .‬על פי נתוני עמותת "אור‬  ‫הכלים החשמליים אבל יחד עם‬                             ‫תאורה חדש‪ .‬הגרור יאפשר‬
‫ירוק" מתחילת שנת ‪ 2019‬נהרגו ‪21‬‬   ‫זאת‪ ,‬רבים גם אינם מצייתים לחוקים‬                          ‫לאגף הביטחון להאיר אזורים‬
                  ‫החלים עליהם‪ .‬במקרים לא מעטים‬                            ‫חשוכים באירועים חריגים‬
 ‫רוכבי אופניים (חשמליים ורגילים)‪.‬‬ ‫הרוכבים משתמשים בטלפון הנייד‬                            ‫ובהפסקות חשמל ללא תלות‬
                  ‫במהלך רכיבה‪ ,‬מדברים‪ ,‬מסמסים או‬                           ‫בחברת החשמל‪ .‬גרור התאורה‬
‫‪The "Or Yarok" Association for‬‬   ‫סתם רוכבים כשהם אוחזים במכשיר‪,‬‬                           ‫מצטרף אל גרור הכיבוי שנרכש‬
‫‪Combating Road Accidents‬‬      ‫במקרים אחרים משתמשים‬                                ‫לאחרונה ובכך מחזק את‬
‫‪recently conducted a survey in‬‬   ‫הרוכבים באוזניות במהלך הרכיבה‬                           ‫היכולת המבצעית של אגף‬
‫‪Efrat regarding the use of mobile‬‬  ‫וכל זאת בניגוד לחוק תוך סיכון עצמם‬                         ‫הביטחון בשגרה ובחירום‪ .‬תודה‬
‫‪devices during riding electric‬‬                                             ‫מיוחדת לחזי רז מנהל החירום‬
‫‪bicycles and scooters. The‬‬              ‫והעוברים ושבים‪.‬‬                          ‫במשרד הפנים‪ ,‬על הסיוע‬
‫‪survey revealed that a quarter‬‬                                             ‫התמידי ברכש המשדרג רבות‬
‫‪of Efrat's riders were distracted.‬‬ ‫הסקר שנערך בידי מתנדבי קבוצות‬                           ‫את ההערכות והמוכנות לחירום‬
‫‪According to data from the "Or‬‬   ‫נוער "אור ירוק" וחניכי תכנית פר"ח‪,‬‬
‫‪Yarok" association, 21 cyclists‬‬   ‫בדקו ב‪ 114-‬רשויות האם הרוכבים‬                               ‫במועצה מקומית אפרת‪.‬‬
‫‪(electric and regular) were killed‬‬ ‫התעסקו בטלפון הנייד במהלך‬
‫‪since the beginning of 2019.‬‬

‫‪32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13