Page 1 - EFRAATON169
P. 1

‫גליון מס’ ‪ .169‬נוממבר ‪ .2019‬חשון תש"פ‬                      ‫נלחמי>ם>על החיים‪10‬‬
   ‫עלה נע>ל>ה‪20‬‬
                                        ‫שבוע הבטיחות בדרכים צויין‬
 ‫חודש מרובה פעילויות עבר‬                           ‫באפרת ובמערכת החינוך במגוון‬
‫על העולים החדשים באפרת‬
                                                    ‫פעילויות‬

                              ‫תתחד >שו>‪24‬‬    ‫פקק>י>ם של חסד‪6‬‬

                            ‫פנים חדשות ומינויים‬ ‫כשפרוייקט בת מצווה‪,‬‬
                            ‫מעודכנים >>> מועצת‬  ‫ערכי קימות והתנדבות‬
                                       ‫חוברים יחד נוצר חסד גדול‬
                              ‫נוער אפרת תש"ף‬

                    ‫הורידו מסגרת‬
                    ‫לתמונת הפרופיל‬
                    ‫שלכם בפייסבוק‬
   1   2   3   4   5   6