Page 6 - EFRAATON170
P. 6

‫חג הסיגד בחמ"ד תמר‬

                  ‫לכבוד חג הסיגד ילדי בית הספר "ממ"ד תמר" שמעו הרצאה של אורחות בנות העדה‬
                  ‫האתיופית שהגיעו ללמד ולהמחיש את האופי המיוחד של העדה‪ .‬התלמידים שמעו‬
                  ‫סיפורים‪ ,‬ראו בגדים ייחודיים שאלו שאלות ולבסוף טעמו ממאכלי העדה‪ .‬הבוקר‬

                            ‫היה חוויתי ומעניין ופתח לתלמידים צוהר לעולם חדש ומעניין‪.‬‬

                        ‫‪ 170 ..‬טבת תש"ף ‪1/2020‬‬

                  ‫עורך‪ :‬אדמונד חסין | עורך משנה‪ :‬איתמר מור עיצוב גרפי‪ :‬רחל קורלנסקי‬
                        ‫תרגום לאנגלית‪ :‬רחל שדיאור | המערכת‪02-9939395 :‬‬

                  ‫פרסום מודעות והפקה‪ :‬גושארבע הפקות‪ ,‬טלפון‪02-9933099 :‬‬
                  ‫ירחון מועצה מקומית אפרת | יוצא לאור ע"י סטודיו החברה הכלכלית‬
                  ‫תמונת שער‪ :‬גרשון אלינסון | תוכן המודעות וסגנונן באחריות המפרסם בלבד!‬

                         ‫המערכת לא תישא באחריות לכל תביעה בגין הפרסומים‪.‬‬
                          ‫העיתון מופץ באפרת ויישובי גוש עציון‪.‬‬

 ‫‪2016‬‬    ‫‪2015 2014‬‬         ‫‪2013‬‬     ‫‪1983‬‬     ‫‪1972‬‬    ‫‪1969‬‬    ‫‪1967‬‬        ‫‪1948‬‬         ‫‪1943‬‬       ‫‪1927‬‬

‫יחידת נוער‬ ‫זוכים בפרס זוכים בפרס‬  ‫בונים את גבעת‬ ‫הוקמה אפרת‬   ‫הוקמה‬   ‫הוקמה‬   ‫מלחמת ששת‬    ‫כפר עציון וישובי הגוש‬ ‫כפר עציון עולה‬  ‫נוסדה מגדל עדר‪-‬‬
 ‫מצטיינת‬   ‫החינוך הישובי ירושלים‬  ‫הדגן והתמר‬   ‫בירת עציון‬ ‫קריית ארבע‬ ‫אלון שבות‬    ‫הימים‬    ‫נופלים יום אחד לפני‬  ‫על הקרקע ע”י‬   ‫היישוב היהודי הראשון‬
                  ‫ועולים לעיטם‬                                        ‫“השומר הדתי”‬  ‫בגוש עציון בעת החדשה‬
                                            ‫שחרור גוש עציון‬   ‫הכרזת המדינה‬

‫‪48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11