Page 7 - EFRAATON170
P. 7

‫וכצהישלורביארכיתשיתיארםםרוו‪.‬תתי‬

‫זמינים ערבפווראכהם יהויבתררידבישתעוהתרופפעאילושלתךרגציםפומתה‪0‬ב‪0‬י‪::00‬ת‪88::0000--1199‬‬

‫לשירותכ |ם באפרת‪ |,‬מגוון ענ|ק של |שירותים|רפואיים‬

‫רפואת |משפחה | רפ|ואת ילדים || רפואת נשי|ם | כירורגיה|| קרדיו |לוגיה | |אנדוקרינו|לוגיה‬
‫ידממילכדתאויןןטםנעהיי|רתתוייפאלותבדרירחזוטםולת|פ|||דדהייישהלאידרט|וני|נ|תויתישריוממרלובשווגגתריירדיהמ|ם||ע||מגביבכדנורןיהקואר|ל|נוטגטרישיגיןהרהוו||‪||-‬תיע‪s‬הו‪..s‬אבמ‪uu‬דחיטווכתללתוסלגיו|י|ציהבאאה|חלויסעתדיתנרי|ל|יי|ו|ובםיררי|פהאווראיאותןאה"|ה|גנמא|פשחגשולי||סתמטטהיסרופ'קברת|הגסחנעולדטררבי‬

             ‫מכון פיזיותרפיה | מרפאת שיניים‬

                  ‫ברוך הבא לד"ר וורטר האוורד‬            ‫‪39‬‬

                  ‫פשנדי'ה‪6‬דו‪6‬לד‪6‬מיה‪9‬ון‪3l‬מ‪.i‬ל‪9‬מ‪o3‬ך‪9‬צ‪9.-c3‬ר‪t28‬י‪e03,3‬כה‪d‬בנ‪e‬ייהן‪h‬פ‪u‬נה‪5‬י‪e‬ימ‪5‬ת‪6‬ח‪9"m‬ררו@‪t3‬פא‪a9‬פ‪9‬א‪/f-r‬ר‪e2‬מתו‪ic0‬ק‪n‬ד‪cli‬‬
                  ‫טמייל‪:‬ל‪ue0hd2e-ed9te9.ct3.9co6o.i6.li6l:‬פ‪eh‬ק‪mu‬ס‪clini0c2e*-f39r98a33t93@65m5k:.e‬‬
                                 ‫‪uni.il‬ז‪l‬י‪t..im‬מו‪a‬ן‪.ecfro‬ת‪.‬ו‪wt‬רי‪ew‬ם‪ *e3u8h33ed:w‬אה‪m‬ו‪.‬צטב‪k‬רפאופאללי‪3‬ינו‪3‬קב‪8-‬צי‪3‬ה*‬
‫יום חמישי‪ ,‬י"ב טבת תש"ף ‪9.1.2020 -‬‬ ‫‪ :‬לקבוצת "מועצה מקומית אפרת"‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12