Page 1 - EFRAATON171
P. 1

‫גליון מס’ ‪ .171‬פברואר ‪ .2020‬שבט תש"ף‬

                       ‫יש ת>>קציב!‪8‬‬      ‫לעולם>>לא עוד‪12‬‬

                      ‫תקציב ‪ 2020‬של המועצה‬  ‫טקס יום השואה הבינלאומי‬
                       ‫חצה לראשונה בתולדות‬ ‫באפרת >> מחברים נוער‬

                      ‫אפרת את רף ‪ 100‬מליון ‪₪‬‬        ‫וקהילה לזכרון‬

                     ‫הורידו מסגרת‬          ‫איחוד מ>>שפחות‪40‬‬
                   ‫לתמונת הפרופיל‬
                   ‫שלכם בפייסבוק‬                 ‫מברוקלין לאפרת >>‬
                                        ‫משפחת סאקל שהגיעה‬
                                       ‫בקיץ האחרון לאפרת היא‬

                                               ‫שבט אמיתי‬
   1   2   3   4   5   6