Page 3 - EFRAATON171
P. 3

‫מחפיצרייםסל‬    ‫לחוברת הפרסים המלאה והשתתפות בהגרלה‬

                         ‫ההגרלה מתקיימת בהתאם להוראות ההיתר המיוחד לעריכת ההגרלה לפי חוק העונשין התשל"ז (‪ | )1977‬את תקנון ההגרלה ניתן להשיג אצל‪:‬‬
                         ‫רו"ח יהודה קינן רח' מוטה גור‪ 12‬גבעת שמואל ו‪/‬או עו"ד אסתי היימן רח' הרב רבינוב‪ 5‬ב"ב | ההשתפות אסורה על עובדי 'עזר מציון' ובני משפחותיהם‪.‬‬

‫יום חמישי‪ ,‬י"א שבט תש"ף ‪6.2.2020 -‬‬        ‫‪ :‬לקבוצת "מועצה מקומית אפרת"‬ ‫הצטרפו אלינו ב‪-‬‬ ‫‪www.efrat.muni.il‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8