Page 8 - EFRAATON171
P. 8

‫אקטואלי‬

‫תקציב המועצה הגדול ביותר בתולדות אפרת‬

‫התקציב לשנת ‪ ,2020‬אושר בישיבתה האחרונה של מליאת המועצה‪ ,‬הוא התקציב הגדול ביותר שאושר‬
                  ‫בהיסטוריה של אפרת והוא לראשונה חצה את רף ה‪ 100-‬מיליון ‪₪‬‬

‫אנו בטוחים כי למרות האתגרים הגדולים‬   ‫תקציב ‪ 2020‬מתאפיין גם הוא‬       ‫לאור המצב‪ ,‬נערכו במועצה ישיבות‬    ‫הכנת התקציב החלה לפני חודשים‬
‫העומדים בפנינו בשנת התקציב הקרובה‪,‬‬   ‫בהמשך אכלוס השכונות החדשות לצד‬     ‫ותהליכי עומק בחודשים האחרונים עם‬   ‫ארוכים‪ ,‬ע"י מנהלי המחלקות ועובדיהם‪,‬‬
‫נצליח לעמוד ביעדים ולהמשיך לתת את‬    ‫התפתחותה של אפרת כעיר טכנולוגית‬                       ‫כשהשנה היה מדובר באתגר גדול יותר‬
                    ‫חכמה וירוקה‪ ,‬פתיחת מוסדות חינוך‪,‬‬         ‫מנהלי המחלקות והעובדים‪.‬‬  ‫משנים קודמות הנובע מאכלוס של‬
  ‫השירות הטוב ביותר לתושבי אפרת‪.‬‬    ‫השלמת מבני ציבור‪ ,‬פארקים ותשתיות‬                      ‫השכונות הדגן והתמר בגין גידול במערך‬
                                        ‫בישיבות ההכנה לקראת אישור התקציב‬   ‫החינוך‪ ,‬בבתי הספר‪ ,‬בגנים ובהוצאות‬
‫‪The budget for 2020, which was‬‬       ‫בשכונות החדשות במקביל לאכלוס‪.‬‬   ‫נמצאו פתרונות יצירתיים תוך תקווה כי‬ ‫התחזוקה השוטפות ברשות‪ .‬ובשל‬
‫‪approved at the last council‬‬                          ‫היקף ואיכות השירותים לתושבי אפרת‬   ‫שלוש מערכות הבחירות והעובדה שאין‬
‫‪meeting, is the largest budget‬‬     ‫גם השנה החלק הגדול ביותר בתקציב‬    ‫לא יפגע וזאת ע"י התייעלות והגדלת‬   ‫ממשלה קבועה מכהנת ותקציב מאושר‬
‫‪approved in Efrat's history and‬‬     ‫מוקצב לתחומי החינוך‪ ,‬נוער‪ ,‬צעירים‬   ‫גיוס המשאבים‪ .‬הישיבות הובלו בידי‬   ‫למדינה‪ .‬מאחר ותקציב המדינה לא‬
‫‪has crossed the threshold of 100‬‬    ‫ותרבות (‪ 45%‬מהתקציב)‪ .‬התקציבים‬     ‫מנכ"ל המועצה יהודה שווייגר‪ ,‬גזבר‬   ‫אמור לעבור לפני אוגוסט ‪ -‬ספטמבר‬
‫‪million NIS for the first time. Due to‬‬ ‫הבאים בגודלם הם שפ"ע (‪ ,)15%‬הנהלה‬   ‫המועצה שרון הורוביץ ורויטל קולין‬   ‫‪ ,2020‬החלו בחודשים האחרונים משרדי‬
‫‪the three election campaigns and‬‬    ‫(‪ ,)13%‬שירותים חברתיים (‪ )11%‬ובטחון‬  ‫מנהלת החשבונות הראשית‪ .‬מחלקות‬    ‫הממשלה לשלוח הודעות לכל הרשויות‬
‫‪the fact that there is no permanent‬‬                      ‫המועצה נדרשו להעלות רעיונות‪ ,‬יוזמות‬ ‫ואנחנו בתוכן‪ ,‬בדבר קיצוצים נרחבים‬
‫‪government this year, this was a‬‬                    ‫(‪.)7%‬‬ ‫והצעות להגדלת המשאבים‪ ,‬התייעלות‬   ‫מאוד בתקציבים‪ .‬מצב זה הביא לא מעט‬
‫‪particularly big challenge. In light‬‬                      ‫וצמצום הוצאות לצד ההתמודדות עם‬    ‫רשויות למצב בו הם לא הצליחו להעביר‬
‫‪of the situation, it was decided to‬‬   ‫בפרק ההכנסות תחום החינוך‪ ,‬הנוער‪,‬‬    ‫אתגרי הגידול של אפרת ‪ .2020‬צעדים‬   ‫את תקציבי ‪ .2020‬ברשויות אחרות הועבר‬
‫‪seek solutions such as mobilizing‬‬    ‫הצעירים והתרבות מהווה את עורק‬     ‫אלו באים לידיי ביטוי בתקציב ‪2020‬‬
‫‪extra resources through funds‬‬      ‫ההכנסות הראשי של המועצה (‪)37%‬‬     ‫תוך שמירה ושיפור השירות ואכן ב"ה‬     ‫התקציב תוך ביצוע קיצוצים נרחבים‪.‬‬
‫‪and donations, to ensure that the‬‬    ‫ורק לאחר מכן המיסים (‪ .)23%‬אחריהם‬   ‫הצלחנו להגיע למתווה של תקציב מאוזן‪.‬‬
‫‪amount and quality of services for‬‬   ‫מגיעים מענקים (‪ ,)16%‬תקציבי שירותים‬
‫‪Efrat residents will not be impaired.‬‬  ‫חברתיים (‪ ,)8%‬בטחון ושפ"ע (‪ 14%‬יחד)‪.‬‬

‫‪48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13