Page 1 - EFRAATON172
P. 1

‫גליון מס’ ‪ .172‬מרץ ‪ .2020‬אדר תש"ף‬

‫ריבו>נו>ת עכשיו‪8‬‬            ‫ליד הב>י>ת‪16‬‬

‫שגריר ארה"ב בביקור‬         ‫מרכז טיפולי חדש באפרת‬
   ‫היסטורי באפרת‬          ‫מנגיש שירותים באיכות‬
   ‫>> מחזקים את‬                ‫הגבוהה ביותר‬

 ‫ההתיישבות והזיקה‬
    ‫לחבלי מולדת‬

          ‫הורידו מסגרת‬
         ‫לתמונת הפרופיל‬
         ‫שלכם בפייסבוק‬
   1   2   3   4   5   6