Page 6 - EFRAATON172
P. 6

‫שמחת אסתר‬

                                ‫‪ ‬רעות יעקובוביץ'‬

      ‫במסגרת שנת הבת מצווה שלי בחרתי להקים פרויקט המנציח את זכרה של דודה רבא שלי שנפטרה‬
      ‫בגיל ‪ ,)Auntie Esther( 98‬ששמה היה אסתר‪ .‬הפרויקט "שמחת אסתר" הוא גמ"ח תחפושות‪.‬‬
      ‫חיפשנו במשך יותר משנתיים דרך להנציח את זכרה‪ ,‬בעיקר לאור העבודה שמעולם לא היו לה‬
      ‫ילדים משלה ואני הרגשתי כמו נכדתה‪ .‬לי ולדודתי היה קשר מאוד קרוב‪ ,‬אולי כי נולדנו באותו תאריך‬
      ‫(תענית אסתר)‪ .‬אהבתי לבקר אותה ולשוחח עימה‪ .‬בעזרת הקהילה ובית הספר אורות עציון בנות‬
      ‫אספנו תחפושות רבות ונשמח לקבל תחפושות נוספות‪ .‬אני מקווה שאנשים יהנו מהתחפושות ובע"ה‬

                                    ‫נפתח את הגמ"ח גם בשנה הבאה‪.‬‬

                        ‫‪ 172 ..‬אדר תש"ף ‪3/2020‬‬

                  ‫עורך‪ :‬אדמונד חסין‪ .‬עורך משנה‪ :‬איתמר מור עיצוב גרפי‪ :‬רחל קורלנסקי‬
                         ‫תרגום לאנגלית‪ :‬רחל שדיאור‪ .‬המערכת‪02-9939395 :‬‬

                  ‫פרסום מודעות והפקה‪ :‬גושארבע הפקות‪ ,‬טלפון‪02-9933099 :‬‬
                  ‫ירחון מועצה מקומית אפרת‪ .‬יוצא לאור ע"י סטודיו החברה הכלכלית‬
                  ‫תמונת שער‪ :‬גרשון אלינסון | תוכן המודעות וסגנונן באחריות המפרסם בלבד!‬

                         ‫המערכת לא תישא באחריות לכל תביעה בגין הפרסומים‪.‬‬
                          ‫העיתון מופץ באפרת ויישובי גוש עציון‪.‬‬

 ‫‪2016‬‬    ‫‪2015 2014‬‬         ‫‪2013‬‬     ‫‪1983 1972‬‬       ‫‪1969‬‬    ‫‪1967‬‬        ‫‪1948‬‬         ‫‪1943‬‬       ‫‪1927‬‬

‫יחידת נוער‬ ‫זוכים בפרס זוכים בפרס‬  ‫בונים את גבעת‬ ‫הוקמה הוקמה אפרת‬     ‫הוקמה‬   ‫מלחמת ששת‬    ‫כפר עציון וישובי הגוש‬ ‫כפר עציון עולה‬  ‫נוסדה מגדל עדר‪-‬‬
 ‫מצטיינת‬   ‫החינוך הישובי ירושלים‬  ‫הדגן והתמר‬   ‫קריית ארבע בירת עציון‬ ‫אלון שבות‬    ‫הימים‬    ‫נופלים יום אחד לפני‬  ‫על הקרקע ע”י‬   ‫היישוב היהודי הראשון‬
                  ‫ועולים לעיטם‬                                       ‫“השומר הדתי”‬  ‫בגוש עציון בעת החדשה‬
                                           ‫שחרור גוש עציון‬   ‫הכרזת המדינה‬

‫‪48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11