Page 1 - EFRAATON176
P. 1

‫גליון מס’ ‪ .176‬אוגוסט ‪ .2020‬אב תש"ף‬

                     ‫מתחד >שי>ם לשנת הלימודים‪06‬‬           ‫יש להם>>עתיד בטוח‪24‬‬

                        ‫מעון היום ובית הספר בדגן פותחים את‬      ‫מחזור ראשון של מד"צים‬
                                     ‫שנה"ל תשפ"א‬    ‫באפרת עם הסמכות של‬
                                            ‫מדריכי סנפלינג וטכנאי סאונד‬
                         ‫קרבי ז>ה>אחי‪14‬‬

                   ‫אחד על אחד עם סא"ל בני קטה מאפרת שסיים‬
                    ‫לאחרונה תפקיד כמג"ד שמשון בחטיבת כפיר‬

                        ‫שמל ז>א>ת פירמה!‪20‬‬

                   ‫כשיש לכם שלושה דורות באפרת החיים נראים‬
                                ‫קצת אחרת | מדור חדש‬
   1   2   3   4   5   6