Page 5 - EFRAATON176
P. 5

‫הדר‬                         ‫החברה לפיתוח‬
‫עזר‬                           ‫גוש עציון‬

    ‫החברה לפיתוח גוש עציון‬
       ‫מברכת את ילדי‬
      ‫אפרת וגוש עציון‬

   ‫בשנת לימודים בריאה ופוריה‬

      ‫איתכם כל השנה!‬

   ‫יום חמישי‪ ,‬ד' בתמוז תש"ף ‪26.6.2020 -‬‬ ‫‪ :‬לקבוצת "מועצה מקומית אפרת"‬ ‫הצטרפו אלינו ב‪-‬‬ ‫‪www.efrat.muni.il‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10