Page 6 - EFRAATON176
P. 6

‫אקטואלי‬

‫מתחדשים במתנ"ס‬                                 ‫מעון יום בדגן‬
                   ‫‪ ‬משה בן אלישע‬                                 ‫‪ ‬משה בן אלישע‬

‫בשעה טובה‪ ,‬נבחר קבלן לביצוע הנגשה במתכונת מצומצמת וחלק מהפעילויות‬      ‫למרות משבר הקורונה נעשה מאמץ להשלים את העבודות על המעון בדגן‪ .‬בחודש‬
                                      ‫האחרון הקבלן והמועצה מבצעים בדיקות היערכות ועמידה בתנאי סף להפעלת‬
‫שיפוץ וחידוש המתנ"ס בגפן‪ .‬לאחר יועברו למתקנים אחרים‪.‬‬            ‫המעון‪ .‬למרות שהביצוע נמשך יותר מהמתוכנן‪ ,‬אנו מקווים שהתוצאות יהיו משביעות‬
                                      ‫רצון‪ .‬הגורם המפעיל של המעון היא עמותת 'אמונה' לאחר שזו זכתה במכרז‪ .‬בקומת‬
‫‪Renovations will soon begin on‬‬    ‫תהליך ממושך של תכנון ובירור צרכים‬   ‫הקרקע‪ ,‬מתחת למעון‪ ,‬הוקם מרחב לשימוש קהילתי בשטח כולל של כ‪ 400-‬מ"ר עם‬
‫‪the Geffen Matnas! The work‬‬     ‫פיזיים ותכנוניים פורסם מכרז לביצוע‬   ‫כניסה נפרדת והנגשה‪ .‬הקומה תנוהל בידי המתנ"ס ותשמש בעיקר את תושבי הדגן‬
‫‪includes making the Matnas‬‬      ‫השיפוצים במבנה‪ .‬במסגרת העבודות‬
‫‪accessible, installing an acoustic‬‬  ‫תותקן מעלית אשר תנגיש את כל‬                             ‫בהתאם לצרכי המתנ"ס והקהילה‪.‬‬
‫‪ceiling in the main hall, improving‬‬ ‫קומות המתנ"ס והמפלסים‪ .‬כמו כן‬
‫‪the lighting in the hall and on the‬‬ ‫באולם המרכזי תותקן תקרה אקוסטית‪,‬‬    ‫‪Despite the Corona crisis, a huge effort was made to complete the work on‬‬
‫‪sports field, replacing the seats‬‬  ‫תחודש תאורת האולם במגרש‬        ‫‪the Maon (daycare center) in Dagan. The contractor and the Council have‬‬
‫‪in the hall, and renovating the‬‬   ‫הספורט‪ ,‬תותקן תאורת אווירה באולם‬    ‫‪recently conducted tests in preparation for the opening. On the ground‬‬
‫‪locker rooms and bathrooms on‬‬    ‫ויחודשו הטריבונות והמושבים‪ .‬כמו כן‬   ‫‪floor below the Maon there will be a large community space that has a‬‬
‫‪the mezzanine floor. Work will‬‬    ‫ישוקמו המלתחות והשירותים בקומת‬     ‫‪separate, accessible entrance. The community room will be managed by‬‬
‫‪be happening throughout the‬‬     ‫הביניים‪,‬כולל תכנון מחודש לשימושים‬   ‫‪the Matnas and will serve the residents of Dagan.‬‬
‫‪building for a period of 6 months,‬‬  ‫השונים‪ .‬העבודות מתוכננות לשלושה‬
‫‪and we understand that this will‬‬   ‫מתחמים שונים במבנה‪ ,‬דבר שיגרור אי‪-‬‬    ‫בית הספר בדגן‬
‫‪be inconvenient to all those who‬‬   ‫נוחות הן למפעילים והן למשתמשים‪.‬‬                         ‫‪ ‬משה בן אלישע‬
‫‪use the Matnas. Efforts will be‬‬   ‫יעשה מאמץ להקטנת ההפרעות‬
‫‪made to minimize disruption.‬‬     ‫למינימום‪ .‬העבודות צפויות לתקופה של‬   ‫אחת מהשאלות הפתוחות הרבות בנוגע לתחילת שנת הלימודים נוגעת לבית הספר‬
‫‪During construction, the Matnas‬‬   ‫חצי שנה במידה וכל העבודות יאושרו‬    ‫החדש בדגן‪ .‬התקווה הייתה כי בית הספר יהיה מוכן ל‪ 1-‬לספטמבר‪ ,‬אולם מסתבר כי‬
‫‪will operate on a limited schedule‬‬  ‫לביצוע‪ .‬בתקופה זו יפעל המתנ"ס‬     ‫מדובר באתגר משמעותי ויומרני לכל הגורמים העוסקים במלאכה‪ .‬המועצה הבטיחה‬
‫‪and some activities will be moved‬‬                      ‫לקדם גם את השלמת מגרשי הספורט ואמנם כך נעשה‪ .‬עם זאת‪ ,‬משבר הקורונה גרם‬
‫‪to other facilities.‬‬                            ‫לעיכובים והמועצה לוחצת על קבלן הביצוע לסיים את המגרש עוד לפני פתיחת שנת‬
                                      ‫הלימודים‪ .‬מבנה בית‪-‬הספר כולל ‪ 16‬כיתות אם‪ .‬מניסיון העבר ברור כי תמיד נדרשים‬
‫פארק המדע‬                                  ‫חללים נוספים לשימושים גמישים‪ .‬אשר על כן בית הספר תוכנן מראש עם אפשרות‬
                    ‫‪ ‬משה בן אלישע‬            ‫לתוספת שטחים המאפשרים הפיכת ‪ 8‬כיתות אם ל‪ 12-‬כיתות באמצעות חלוקה של‬
                                      ‫מחיצה אקוסטית ניידת‪ .‬במקביל הסרת המחיצות מאפשרת קבלת שטח התכנסות‬
‫החלו העבודות לביצוע פארק המדע בתאנה‪ .‬במסגרת שדרוג וחידוש גינות‬       ‫של ‪ 100‬מ"ר‪ .‬כמו כן הוקמו בתוך בית ספר שתי כיתות מותאמות למועדוניות והוגדל‬
‫ציבוריות ומתקנים בחמש השנים האחרונות‪ ,‬המועצה תיעדפה את השכונות‬
‫הוותיקות משום שהמתקנים בהם מיושנים ולא עומדים בתו תקן עדכני‪ .‬את‬                             ‫שטח חדר המורים של בית‪-‬הספר‪.‬‬
‫הפארק הנמצא בצומת רחוב התאנה ונצר ישי (פארק שכונה בעבר "פארק‬
‫האומגה") המועצה מייעדת להפוך לפארק מדע כלל עירוני‪ .‬בתכנון הרעיוני של‬    ‫‪Although the Corona crisis has caused delays, the Council and the‬‬
‫הפארק נכללים‪ :‬שימור המדשאה למשחקי כדור‪ ,‬פיתוח והנגשת מתחם מתקני‬       ‫‪contractor are working hard to complete the sports fields even before‬‬
‫משחקים‪ ,‬מתחם מתקנים בעלי עקרונות פיזיקאליים וכן פיתוח נוף הכולל מפל‬     ‫‪the start of the school year! The school building contains 16 classrooms,‬‬
                                      ‫‪a teacher’s room, and places for club meetings. It also includes flexible‬‬
                                   ‫מים‪.‬‬  ‫‪space that can be used as additional classrooms or a large gathering area.‬‬

‫העלות הכוללת של הפרויקט מוערכת בכ‪ 6-‬מיליון ‪ .₪‬המועצה נערכה לגיוס‬
‫משאבים דרך קולות קוראים‪ ,‬וכן קבלה מענק של כמליון וחצי ש"ח מקק"ל עבור‬
‫שלב א' של הפארק‪ .‬קק"ל תקצבה כחצי מליון ‪ ₪‬נוספים להשלמת המימון‬
‫לביצוע השלב הראשון‪ .‬הפארק יהיה מונגש לעגלות ילדים וכן לבעלי מוגבלויות‪.‬‬
‫שלב א' של הפארק מתוכנן לסיום תוך ‪ 5‬חודשים‪ .‬במקביל‪ ,‬הגישה המועצה‬
‫קולות קוראים נוספים לשלבים הבאים ובמידה והם יענו בחיוב ניתן יהיה להיערך‬
‫לביצועם‪ ,‬אולם כבר כעת ניתן לומר שהשלבים הבאים לא יהיו רצופים ויחייבו‬

                            ‫היערכות מחודשת‪.‬‬

‫‪Work has begun on the Science‬‬
‫‪Park in Te’ena. As part of the plan to‬‬
‫‪upgrade and renovate public spaces,‬‬
‫‪the Council has prioritized the older‬‬
‫‪neighborhoods as their facilities are‬‬
‫‪outdated. The Science Park (formerly‬‬
‫‪known as Omega Park), located at the‬‬
‫‪intersection of HaTe’ena Street and‬‬
‫‪Netzer Yishai, is undergoing a renovation that includes conservation‬‬
‫‪of the lawn for ball games, installation of accessible, science themed‬‬
‫‪playground facilities, and landscape development that contains a‬‬
‫!‪waterfall‬‬
‫‪The total cost of the project is estimated at NIS 6 million. The JNF‬‬
‫‪provided a grant of approximately 2 million NIS for Phase 1 of the park,‬‬
‫‪and the Council is prepared to raise the remaining funds. The park will‬‬
‫‪be accessible to strollers as well as people with disabilities. Phase 1 of‬‬
‫‪the park is scheduled to be completed within 5 months.‬‬

‫‪32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11