Page 8 - EFRAATON176
P. 8

‫באפרת מנצחים יחד את הקורונה‬                           ‫אקטואלי‬

‫ונבנתה עיר על תלה‬                                ‫קליטה סלולרית באפרת‬
                   ‫‪ ‬הרב איתן וייס‬                                  ‫‪ ‬משה בן אלישע‬

                 ‫בתקופה האחרונה יצאה מידי בוקר‬         ‫חברת פלאפון סיימה את עבודות הכשרת השטח והקמת יסוד לתורן הקליטה בצפון‬
                 ‫קבוצה מצויידת במוטות‪ ,‬הלמניה וסלילי‬      ‫אפרת‪ .‬החברה הגיעה להסדר עם חברת החשמל המזרח ירושלמית לאספקת חשמל‬
                 ‫חוט ברזל‪ ,‬בכדי להקים ולהשלים את‬        ‫לתורן‪ .‬לצורך כך‪ ,‬בוצע תכנון לקו חשמל שהוגש לאישור המנהל האזרחי בהתאם‬
                 ‫העירוב המחבר בין גבעת הדגן לגבעת‬        ‫לנוהלי הרישוי‪ .‬תוואי קו האספקה עובר בחלקו בשטחים פרטיים של פלסטינאים‪,‬‬
                 ‫עיטם‪ .‬העבודה התנהלה באזור הררי‬         ‫אשר הגישו התנגדויות מה שגורם לתהליך הרישוי להתארך‪ .‬בנתיים חברת פלאפון‬
                 ‫לא פשוט מבחינה טכנית וטופוגרפית‪,‬‬        ‫עדכנה שהתורן מוכן להצבה‪ ,‬אולם לא ניתן להציבו במקום בשל הצורך לסמן את‬
                 ‫התמודדנו עם הצורך לעקור עמודים‬         ‫ראשו בנורת סימון לבטיחות טיסה ולכן כל עוד שלא יוסדר נושא אספקת החשמל‪,‬‬
                 ‫שהונחו בידי פלסטינים‪ ,‬אך לא התייאשנו‬      ‫לא ניתן יהיה להעמידו‪ .‬המועצה פועלת מול משרד התקשורת והמנהל האזרחי לקבל‬
                 ‫והמשכנו עד לסיום העירוב‪ .‬הקמת‬         ‫את הסיוע נדרש לקידום הנושא וכן בודקים ערוצי תקשורת מול הכפר השכן להסרת‬
                 ‫העירוב איננה רק צורך הלכתי‪ -‬דתי‪ ,‬אלא‬      ‫ההתנגדות‪ .‬אנו מקווים שהדברים יסתדרו בהקדם וכך יתאפשר שירות טוב יותר לכל‬
                 ‫מעשה ציוני מהמעלה הראשונה‪ .‬הודות‬
                 ‫להשלמת העירוב נוספו תושבים רבים‬                             ‫רשתות הסלולריות באפרת והסביבה‪.‬‬
                 ‫העושים את דרכם בשבתות לגבעת עיטם‬
                 ‫לתפילת שחרית המתקיימת בשעה ‪7:45‬‬        ‫‪The Pelephone Company has completed the field work for a new cell‬‬
                 ‫בבוקר‪ .‬יישר כח לכל העוסקים במלאכה‬       ‫‪tower in northern Efrat. The company reached an agreement with the East‬‬
                 ‫ובראש קבוצת המתנדבים לחנן קופיאצקי‪.‬‬      ‫‪Jerusalem Electric Company to supply electricity to the tower, and their‬‬
                 ‫תודה רבה למועצה הדתית על מימון‬         ‫‪plan was submitted for approval by the Civil Administration. Part of the‬‬
                                        ‫‪supply line will pass through private territories of Palestinians, however,‬‬
                   ‫הפרויקט ולמחלקת שפ"ע על הסיוע‪.‬‬      ‫‪and they have filed objections. This has caused delays in the process.‬‬
                                        ‫‪In the meantime, Pelephone has‬‬
‫פינישים‬                                     ‫‪told us that the cell tower is ready‬‬
                         ‫‪ ‬משה בן אלישע‬        ‫‪for installation, but because the‬‬
‫‪The Ministry of Construction and‬‬                        ‫‪tower requires a flight safety light‬‬
‫‪Housing is preparing to carry out‬‬   ‫משרד הבינוי והשיכון נערך לביצוע‬      ‫‪bulb to be placed at the top, the‬‬
‫‪the final completions of the Tamar‬‬  ‫השלמות הפיתוח הסופיות בתמר ובדגן‬     ‫‪power supply issue must be settled‬‬
‫‪and Dagan neighborhoods. In‬‬      ‫שלא נעשו בשלבים הראשונים‪ .‬בשכונת‬     ‫‪prior to installation. The Council‬‬
‫‪the Tamar, the work that will be‬‬   ‫התמר קבלן מתוכנן להיכנס לשטח בימים‬    ‫‪is working with the Ministry of‬‬
‫‪done includes the repair of paved‬‬   ‫אלו לתיקונים של משטחי ריצוף‪ ,‬אבני‬     ‫‪Communications and the Civil‬‬
‫‪surfaces and curbs, landscaping,‬‬   ‫שפה‪ ,‬גינון‪ ,‬ריבוד אספלט‪ ,‬הסדרי תנועה‬   ‫‪Administration to advance the issue‬‬
‫‪asphalt layering, installation of‬‬   ‫תמרורים‪ ,‬מרכיבי ביטחון ועוד‪ .‬במקביל‬    ‫‪and to work with the neighboring‬‬
‫‪traffic signs, security components,‬‬  ‫יוצא בימים אלו מכרז להשלמות פיתוח‬     ‫‪village to remove their objection.‬‬
‫‪and more. A tender is currently‬‬    ‫בדגן הכוללים‪ :‬ריצוף מדרכות‪ ,‬עצים‬     ‫‪We hope that the situation will‬‬
‫‪being issued for the completion of‬‬  ‫לאורך מדרכות‪ ,‬שיקום ריבוד אספלט‪,‬‬     ‫‪soon be resolved, and that better‬‬
‫‪development in the Dagan, which‬‬    ‫פסי האטה‪ ,‬הסדרי תנועה‪ ,‬תמרור ועוד‪.‬‬    ‫‪cell service will be available for all‬‬
‫‪includes paving sidewalks, planting‬‬  ‫במקביל משרד השיכון עמל על השלמת‬      ‫‪the cellular networks in Efrat and‬‬
‫‪trees along sidewalks, restoration‬‬  ‫מעגל תנועה בכניסה לתמר‪ .‬לאחר‬       ‫‪the surrounding area.‬‬
‫‪of asphalt layering, installation of‬‬ ‫שעבודות אלו יושלמו יפורסם מכרז‬
‫‪speed bumps and traffic signs, etc.‬‬  ‫לביצוע מרכז ספורט בתמר הכולל מגרש‬     ‫לא נוסעים לפני שטוענים‬
‫‪The Ministry of Housing is working‬‬  ‫קט רגל‪ ,‬בייסבול אימונים‪ ,‬מתקני כושר‬                           ‫‪ ‬עפרה גפן‬
‫‪on building a traffic circle at the‬‬
‫‪entrance to Tamar. When this work‬‬               ‫וחניון רכבים‪.‬‬                     ‫זכיינית של משרד התחבורה התקינה‬
‫‪is complete, a tender will be issued‬‬                                         ‫בחנות של ניסים (‪ )ni-sim‬במרכז‬
‫‪for the construction of a sports‬‬   ‫‪a futsal field, a baseball area, fitness‬‬                    ‫התאנה מכשיר להטענת כרטיסי רב‬
‫‪center in Tamar, which will include‬‬  ‫‪facilities, and a parking lot.‬‬                         ‫קו באשראי ובמזומן‪ .‬אנו מזכירים כי‬
                                                           ‫לפי התקנות החדשות לא ניתן לעלות‬
                                                           ‫לאוטובוס מבלי שכרטיס הרב‪-‬קו טעון‬
                                                           ‫מבעוד מועד בערך צבור או בחוזה נסיעה‬

                                                                  ‫תקף‪ .‬נסיעה טובה ובטוחה!‬

                                                              ‫‪A Rav-Kav charging station has‬‬
                                                              ‫‪been installed at the Nissim store‬‬
                                                              ‫‪in the Te’ena shopping center. The‬‬
                                                              ‫‪charging station accepts both cash‬‬
                                                              ‫‪and credit card. According to the‬‬
                                                              ‫‪new regulations, one must charge‬‬
                                                              ‫‪their Rav Kav card before getting on‬‬
                                                              ‫!‪the bus. Ride safely‬‬

‫‪ 9 8 7 w6ww5.efra4t.m3uni.2il 1‬ה‪0‬צ‪1‬טרפו‪11‬אלינו‪12‬ב‪ : 14 13 -‬ל‪5‬ק‪1‬בוצ‪6‬ת‪"1‬מוע‪7‬צ‪1‬ה מ‪8‬קו‪1‬מית‪9‬א‪1‬פרת‪ 23 22 21 2"0‬יום‪4‬ח‪2‬מישי‪2,5‬ד' ב‪6‬ת‪2‬מוז ת‪27‬ש"ף ‪32 31 3026.62.9202028-‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13