Page 1 - EFRAATON177
P. 1

‫גליון מס’ ‪ .177‬אוקטובר ‪ .2020‬חשון תשפ"א‬

‫אינדינא>נ>ה ג'ונס היהודי‪20‬‬         ‫ותן טל ומטר לברכה‬
   ‫הרב אליהו בירנבוים בסוף‬
   ‫תמיד חוזר הביתה לאפרת‬            ‫תלמידי תיכון דרך אבות‬
                     ‫מתפללים לעונת גשמים ברוכה‬

                              ‫בסקייטפארק‬

                       ‫מאריזונ>>ה לקורונה‪26‬‬

                     ‫משפחת בנימין עלתה לאפרת בדיוק‬
                        ‫לפני שנה‪ .‬ואז הגיעה הקורונה‬
   1   2   3   4   5   6