Page 12 - EFRAATON177
P. 12

‫שרותים חברתיים‬

    ‫חונכזום‬                                  ‫סוכת שלום‬
                       ‫‪ ‬אורית סייף‬                           ‫‪ ‬יהודית אפללו‬

                        ‫באפרת פעול פרוייקט‬                        ‫לקראת חג הסוכות ועל‬
                        ‫חונכויות אישיות לילדים‬                      ‫רקע הסגר‪ ,‬התגייסו בני‬
                        ‫מגילאי הגן ועד גילאי התיכון‬                   ‫הנוער של אפרת ותלמידי‬
                        ‫לתלמידים הזקוקים לסיוע‬                      ‫נווה שמואל לסייע בבניית‬
                        ‫לימודי‪ .‬הפרוייקט מופעל ע"י‬                    ‫עשרות סוכות למשפחות‬
                        ‫מתנדבים באמצעות קשר‬                       ‫ולוותיקים‪ .‬התלמידים הגיעו‬
                        ‫טלפוני או בזום‪ .‬במידה והנכם‬                   ‫ועבדו במאור פנים ובמסירות‬
                        ‫מעוניינים לשמוע פרטים‬                      ‫רבה ושימחו את המשפחות‬
                        ‫נוספים ניתן לנות לאורית סייף‬                   ‫ואת הוותיקים מאוד‪ .‬נוצרו‬
                        ‫במייל או בנייד‪058-7322189:‬‬                    ‫קשרים משמחים‪ ,‬המשפחות‬
                                                        ‫הודו לבני הנוער ובחלק‬
                            ‫‪orit@kedma.org‬‬                      ‫מהמשפחות הקשר עם בני‬

                            ‫‪Homework Helpers is an‬‬                    ‫הנוער ממשיך‪ .‬כל הכבוד‪.‬‬
                            ‫‪innovative program that‬‬
                            ‫‪pairs English-speaking‬‬   ‫טוב שכן טוב‬
                            ‫‪volunteer tutorswith kids‬‬                         ‫‪ ‬יהודית אפללו‬
                            ‫‪from families who have‬‬   ‫‪During this long period of‬‬
                            ‫‪been hit hard by the‬‬    ‫‪Corona, the Neighborhood‬‬      ‫בתקופה ארוכה זו של ימי קורונה‪,‬‬
                            ‫‪pandemic. The program is‬‬  ‫‪Resilience Teams have been busy‬‬   ‫צוותי החוסן השכונתיים עסוקים‬
                            ‫‪geared for children from‬‬  ‫‪thinking, learning, and adapting‬‬  ‫בלמידה‪ ,‬חשיבה והתאמת מענים‬
‫‪kindergarten through high school, and the tutoring sessions can take place‬‬    ‫‪to the changing needs of the‬‬    ‫לצרכים המשתנים בכל עת‪ .‬אחת‬
‫‪over zoom or phone. For eligibility and for any questions, please contact‬‬     ‫‪community. The “Good Neighbor‬‬    ‫היוזמות הייחודיות והחדשניות היא‬
‫‪058-7322189‬‬                                    ‫‪Project” is one of the unique‬‬    ‫של צח"ש רימון‪-‬תאנה‪" :‬שכן נאמן‪-‬‬
                                         ‫‪initiatives implemented by the‬‬
‫אוש"ר (אהבה ושבת רגועה)‬                              ‫‪Neighborhood Team in Rimon-‬‬                 ‫שכן טוב"‪.‬‬
                                         ‫‪Te’ena.‬‬
                      ‫‪ ‬שרונה בלנק‬             ‫‪The Good Neighbor Project‬‬      ‫במסגרת הפרויקט ממונה לכל רחוב‬
                                         ‫‪assigns a ‘Good Neighbor’ to‬‬    ‫בשכונה שכן העומד בקשר אישי עם‬
‫תכנית אוש"ר החלה זו השנה הרביעית‪ .‬במסגרתה זוכים ילדים עם צרכים מיוחדים‬      ‫‪every street in the neighborhood.‬‬  ‫שאר האנשים ברחוב ומהווה כתובת‬
‫באפרת לפעילות בשבת אחה"צ‪ .‬התכנית החלה ביוזמת שתי בנות הקהילה שהביעו‬        ‫‪The Good Neighbor is in personal‬‬  ‫לפניות ובקשות‪ .‬בשלב ראשון השכן‬
‫רצון לתת מענה למשפחות צמי"ד באפרת כדי שיוכלו גם הן ליהנות משבת כיום‬        ‫‪contact with the others on the‬‬   ‫מנסה לתת מענה לפניות בעזרת‬
                                         ‫‪street, and is the address for all‬‬ ‫המשאבים הקיימים בסביבתו‪,‬‬
                ‫מנוחה ולא זמן מאתגר שבו המסגרות לא פועלות‪.‬‬     ‫‪inquiries and requests. The Good‬‬  ‫ובמידת הצורך מעלה את הצרכים‬
                                         ‫‪Neighbor uses existing resources‬‬  ‫לחבר הצח"ש הקרוב אליו‪ .‬בצורה‬
‫הפעילות שמתקיימת במתנ"ס בזית נמשכת שעה וחצי בכל שבת‪ .‬המדריכים אוספים‬       ‫‪to respond to and to help those‬‬   ‫כזאת לכל אדם בשכונות יש כתובת‬
‫את החניכים מביתם ומחזירים אותם בסוף הפעילות‪ .‬הפעילות נעשית בהתנדבות‬        ‫‪who have questions or needs. The‬‬  ‫ברורה לפנות אליה‪ .‬כמו כן‪ ,‬השכן‬
‫מלאה ומעילים אותה תיכוניסטים מכל בתי הספר ותנועות הנוער‪ .‬החניכים הם‬        ‫‪project ensures that everyone in‬‬  ‫הטוב דואג לעדכן במידע חיוני המופץ‬
‫בגילאים שונים עם מגוון רחב של צרכים מיוחדים‪ .‬נכון להיום ישנם בתכנית ‪14‬‬      ‫‪the neighborhood has up to date‬‬
‫חניכים‪ ,‬מדריך אישי לכל חניך ושני רכזים‪ .‬הפרויקט מתקיים בשותפות של המחלקה‬     ‫‪information and knows where to‬‬        ‫ע"י אגף הביטחון במועצה‪.‬‬
                                         ‫‪go for assistance.‬‬
                   ‫לשירותים חברתיים‪ ,‬מטה הנוער והמתנ"ס‪.‬‬     ‫‪The following are the members of‬‬  ‫להלן שמות חברי צח"ש רימון תאנה‪:‬‬
                                         ‫‪the Rimon-Te’ena Neighborhood‬‬
‫השנה נפתחה פתיחת שלוחה של אוש"ר גם בשכונת בתמר‪ .‬כך יוכלו גם משפחות‬        ‫‪Resillience Team:‬‬              ‫מרים ונגרובר‪052-7203459 :‬‬
‫הגרות בתמר ובדגן ליהנות גם הן מהפרויקט המוצלח על אף המרחק משכונת הזית‪.‬‬      ‫‪Miriam Wengrower: 052-7203459‬‬
‫אנו ממליצים בחום להצטרף‪ ,‬חניכים ומדריכים‪ ,‬ומזמינים אנשים מהקהילה לבוא‬       ‫‪Nava Isaac: 050-8434797‬‬            ‫נאוה איזיק‪050-8434797 :‬‬
‫לבקר‪ ,‬להתרשם מהעשייה ואף להיות שותפים ולספר סיפור קצר או לשיר כמה‬         ‫‪Rachel Levmore: 050-2746604‬‬
                                         ‫‪Efrat Wells: 052-6071905‬‬            ‫רחל לבמור‪050-2746604 :‬‬
                       ‫שירים‪ .‬כך כולם יהיו מאוש"רים!‬    ‫‪Sharon Oshin: 055-661821‬‬
                                         ‫‪Aharon Juni: 058-6890765‬‬            ‫אפרת וולס‪052-6071905 :‬‬
                                         ‫‪Naomi Neiman: 058-4022907‬‬
                                         ‫‪We plan to develop this project in‬‬        ‫שרון אושן‪055-661821 :‬‬
                                         ‫‪other Efrat neighborhoods as well.‬‬
                                                                 ‫אהרון יוני‪058-6890765 :‬‬

                                                                 ‫נעמי ניימן‪058-4022907 :‬‬

                                                           ‫אנו ממליצים גם לשאר השכונות‬
                                                           ‫לאמץ מודל זה שמעניק יכולת להגיע‬
                                                           ‫לכל תושב ותושב והכוונה היא לפתח‬

                                                              ‫אותו בהתאמה לשכונות נוספות‪.‬‬

‫‪32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17