Page 8 - EFRAATON177
P. 8

‫אקטואלי‬

!‫ ממשיכים להתקדם‬- ‫אזור התעשייה אפרת‬
                              ‫ אדמונד חסין‬

Developers and landowners                  ‫בשעה טובה ומוצלחת נחתם הסכם‬
recently signed the agreement                ‫הפיתוח באזור התעשייה באפרת בידי‬
for the Efrat Industrial Zone.               ‫ החברות‬.‫בעלי המגרשים והיזמים‬
Companies can now proceed with               ‫עתידות לבנות במקום מפעלים נקיים‬
building.
The Efrat Industrial Zone has long                   .‫ומשרדים וחללים להשכרה‬
suffered from delays, and we are
grateful that we have overcome               ‫אזור התעשייה של אפרת סבל שנים‬
the various challenges. Tenders               ‫רבות מעיכובים שונים וב"ה התגברנו‬
have been issued for work that is              ‫ החברה הכלכלית‬.‫על האתגרים השונים‬
scheduled to begin next month,               ‫המפעילה את אזור התעשייה פרסמה‬
and will include electrical work, the            ‫מכרז לביצוע עבודות הפיתוח שיחלו‬
laying of new water and sewer lines,            ,‫בחודש הבא ויכללו עבודות חשמל‬
communications infrastructure,               ,‫ תקשורת‬,‫הנחת קוי מים וביוב חדשים‬
and roads and sidewalks. The                ,‫ לכשיוקמו המבנים‬.‫כבישים ומדרכות‬
industrial zone will ultimately               ‫אזור התעשייה של אפרת יעסיק עשרות‬
employ hundreds of workers. The               ‫ לצד הרחבת‬.‫ובהמשך אף מאות עובדים‬
area will also generate fixed income            ‫ אזור התעשייה‬,‫היצע התעסוקה באיזור‬
for the Efrat Local Council through             ‫עתיד להניב הכנסות קבועות למועצת‬
property taxes. This additional tax             .‫אפרת מארנונה של עסקים ותעשייה‬
revenue will allow us to continue              ‫הכנסות אלו יאפשרו את המשך‬
to invest in education, welfare,              ‫ הרווחה והפיתוח‬,‫ההשקעה בחינוך‬
and development. The industrial               ‫ אזור‬.‫הסביבתי לרווחת תושבי אפרת‬
area is designed for light and clean            ‫התעשייה מתוכנן ע"פ התב"ע לתעשייה‬
industry, offices, and high-tech,              ‫ משרדים והייטק אשר לא‬,‫קלה ונקיה‬
which will not intrude on the lives
of residents.                            .‫אמורים להוות מפגע לתושבים‬

                    ‫אושפיזין מהאמירויות‬ ‫ שימי ברס‬

On Wednesday of Chol Hamoed Sukkot, Efrat       ‫ביום רביעי של חול המועד סוכות קיימנו מפגש‬
residents held a zoom meeting with Jews living     ‫זום של תושבים עם יהודים תושבי איחוד‬
in the United Arab Emirates. The background of     ‫ הרקע למפגש הייתה תמונת סוכה‬.‫האמירויות‬
the meeting was a picture of a sukkah that was     '‫שנבנתה השנה לראשונה למרגלות מגדל הבורג‬
built for the first time this year at the foot of the ‫ המפגש‬.‫ המגדל הגבוה והמפורסם בעולם‬,‫חליפה‬
Burj Khalifa tower, the tallest and most famous    ‫התקיים ביוזמת ובהובלת הח"מ המשמש מדריך‬
tower in the world. I am a tour guide, and I led    ‫ חזן‬,‫טיולים ומוביל קבוצות אלכס פטרפרוינד‬
the meeting alongside Alex Peterfreund, the      ‫בית הכנסת בדובאי וממייסדי הקהילה היהודית‬
cantor of the synagogue in Dubai and one of      ‫ ריגש בסיפורו האישי שבו הסביר‬,‫במקום‬
the founders of the local Jewish community.      '‫ יליד בלגיה ובוגר 'נתיב מאיר‬,‫מה מביא יהוד‬
We were moved by Alex’s personal story, in       ‫ שמענו כיצד קמה‬.‫להתגורר בנסיכות המוסלמית‬
which he explained what brought a Jew from       ‫והתגבשה הקהילה היהודית במקום ועל האופי‬
Belgium, a graduate of Netiv Meir, to live in a    ,‫ אלכס סופינסקי‬.‫ המלכד והמכיל שלה‬,‫המיוחד‬
Muslim country. We learned how the Jewish       ‫ישראלי אזרח אמירתי ובעל חברת תיירות‬
community was formed, and about its special      ‫ סקר את האפשרויות הרבות לתייר‬,‫מקומית‬
and inclusive character. Alex Supinski, an       ‫ ופירט למה עלינו לצפות בבואנו לטייל‬,‫הישראלי‬
Israeli who lives in the UAE and owns a local     ‫ ייחודו של המפגש היה לא רק בפן‬.‫באמירויות‬
tourism company, reviewed the many options       ‫היסטורי והחיבור‬-‫התיירותי אלא גם בפן היהודי‬
for Israeli tourists, and talked about what we     ‫ מפגש וירטואלי ראשוני זה יתורגם‬.‫שלנו למקום‬
should expect when we travel in the Emirates.     ‫בעתיד הקרוב לנסיעה של קבוצה מאפרת שתצא‬
The meeting also focused on the unique Jewish
history and connection to the UAE. This virtual             .‫לביקור באיחוד האמירויות‬
meeting will soon be followed by an actual
trip of Efrat residents to visit the United Arab
Emirates.

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13