Page 2 - Gushpanka297
P. 2

‫סוכות נחֹלים‬

 ‫בכפר עציון‬

     ‫)ֹליִד תכֹלת מרִדכי(‬

   ‫המרכז הגִדוֹל ביותר‬

‫ֹלסוכות‪ ,‬סכך וִדפנות עץ‬

‫וההורבֹכלובותת‬ ‫בסִִודדוכסֹלפכהןךס‪+‬ו‪30‬כב‪/ִ8‬דה‪2‬ס”‪-‬ררֱמֱק‪9‬קרֱ‪01‬ק‪5ֹ29&0‬ל‪514‬מ&”&ר&‬  ‫ההמזחויֹלר‬

                                        ‫מבואברטץח!‬

‫טֹל‪058-7806175 ,058-5692565 :‬‬

‫מערב ראש השנה עִד ערב סוכות ‪ ,9:30-20:00‬ערב שבת וחג ‪8:30-14:00‬‬

                                               ‫‪ 2‬גּושפנקה‬
   1   2   3   4   5   6   7