Page 1 - Gushpanka301
P. 1

‫גּושפנקה‬                ‫ריבונות עכשיו‬
                 ‫שלמה נאמן מספר על‬
‫בטאון המועצה האזורית גוש עציון‬ ‫השלכות תוכנית המאה‬
‫ג באדר תש״ף ‪ 28 /‬בפברואר ‪2020‬‬
                        ‫אור גדול‬
                 ‫שנה ללכתה של אורי‬

                     ‫אנסבכר הי"ד‬

                        ‫אבן דרך‬
                  ‫ההתעוררות במדבר‬
                ‫יהודה החזירה אליו גם‬
                  ‫פלוגה אחת מגולני‬

                ‫צילום‪ :‬מרים פולק‬

‫גיליון ‪301#‬‬
   1   2   3   4   5   6