Page 9 - Gushpanka316
P. 9

‫מכנסי‬
             ‫כותנמהכ‪/‬נמסחיוייט‪9999‬‬

             ‫ההחחמכולל‪-‬תנה‪/‬מחויי‪₪‬ט‬

             ‫חומ‪-‬לצות גב‪₪‬ר‬
            ‫חמועולרצוב‪/‬כתוגתנבהר‪220000 22‬‬
              ‫מעורב‪/‬כותנה‬
                   ‫ב‪-‬‬

            ‫ב‪₪ -‬‬

            ‫חליפת גבר ‪₪‬‬
             ‫חליפת גבר‬
            ‫החל‪335500‬‬
            ‫‪₪‬‬     ‫החמ‪-‬ל‬
            ‫‪₪‬‬     ‫מ‪-‬‬

‫חליפות ילד‬
‫‪250₪‬‬
‫החלחליפות ילד‬
‫חולצותילד ‪250₪‬‬‫המ‪-‬חל‬
        ‫מ‪-‬‬

‫ב‪120 2₪ -‬‬
‫חוב‪-‬לצות ילד‬
‫חולצותילד ‪120 2₪‬‬
‫חולצותילד‪115500 22‬‬          ‫בב‪1100‬ככפפ‪33‬ממ""‪22::‬וו‪..‬זז‪33‬תת‪99‬צצ‪22‬וואא‪..--00‬״״ללחח‪00‬וו‪44‬לל‪00‬שש‪2211!!::00‬‬
      ‫ב‪-‬‬
‫ב‪₪ -‬‬

‫חגורות‪,‬עניבות‪,‬פפיון ‪₪‬‬
‫חגורות‪ ,‬עניבות‪ ,‬פפיון‬
‫ביתרעילית‪:‬הר"ן ‪,6‬כיכרהעיר|טלפון‪| 02-5862382:‬שעותפעילות‪:‬א׳‪-‬ה׳‪,10:00-20:30‬יוםו׳‪|10:00-13:00‬חניהבשפע‬
‫ביתר עיליתמ‪:‬ההפררי"ןטי‪6‬ם‪,‬הכימכשרתהתעפיירם|בטמלבצפוןע‪2:,‬אין‪38‬כ‪2‬פ‪6‬ל‪58‬מ‪-‬ב‪2‬צ‪0‬עי|ם ושהעוטבתות‪,‬פעהיחלוברת‪:‬ה רא׳‪-‬שאהי׳ת‪30‬ל‪:‬ה‪20‬פ‪-‬סי‪00‬ק‪0:‬א‪1‬ת‪ ,‬יוהמם וב׳צ‪0‬ע‪:0‬ב‪3‬כ‪1‬ל‪0-‬ע‪0‬ת‪ |10:‬חניה בשפע‬

‫מהפריטים המשתתפים במבצע‪ ,‬אין כפל מבצעים והטבות‪ ,‬החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14