Page 6 - Gush297
P. 6

‫‪naomieini1@gmail.com‬‬                                   ‫גושבאמצע‬

                                             ‫נעמי עיני ‪ /‬פסיכולוגית חינוכית ‪ -‬אלעזר‬

‫מי רו ָצה תורה?‬

‫באשר לי‪ ,‬באמצע החיים אני מבקשת להבין מה מרגש‬                       ‫חודש סיוון ובפרט חג השבועות מפגישים אותנו עם‬
‫אותי בתורה ש ִנמסרה לידי בסיני‪ .‬האם אלו מאורעותיהם‬                        ‫האירוע המכונן של מעמד הר סיני וקבלת התורה‪.‬‬
‫של אבות האומה‪ ,‬האם סודה של השבת‪ ,‬ייחודיותם של‬
‫החגים‪ ,‬האם עשרת הדברות ובפרט צו כיבוד ההורים‪ ,‬הם‬                     ‫בשנים האחרונות‪ ,‬בפרט מאז גיל ארבעים‪ ,‬מתחדדות‬
‫הפותחים את ליבי? ואולי שיר השירים ושבועת רות לנעמי‬                    ‫בתוכי השאלות‪ :‬מה משמעותה של התורה עבורי? במה‬
‫)" ִּכי ֶאל‪ֲ-‬א ֶׁשר ֵּת ְל ִכי ֵא ֵל ְך"( וכאבי קֹ ֶהלת וחכמתו או שמא‬          ‫היא באה לידי ביטוי בחיי? ומה הן רגשותיי כלפי מוֹ ְס ָרה‬
‫דברי פרשנים ומדרשי חז"ל הקוראים אותי ואת קושיותיי‬
                                                         ‫ובנוגע לקיום כלליה ודקדוקיה?‬
                      ‫כקלף פתוח?‬
‫שפע טמון בתורה‪ .‬ובמעברי חיי מתפתחת ומבשילה בי‬                      ‫כחוקרת אקדמית של שלב אמצע החיים )גילאי ‪60 - 40‬‬
‫סקרנות לגשש ולהכיר אותה‪ ,‬להתפעל‪,‬‬                             ‫לערך(‪ ,‬אני מוצאת עדויות מחקריות לטענה‪ ,‬שבשנים‬
‫להקשות‪ ,‬להקשיב וללמוד‪ ,‬וגם לגלות‬
                                                      ‫אלה האמונה והרוחניות תופשות‬
     ‫אותה בי ואף למצוא בה אותי‪.‬‬                                    ‫מקום גדול בחיינו‪ ,‬ברמת המחשבה‬
                                                      ‫והמעשה‪ ,‬בהשוואה לעבר‪ .‬הסיבות‬
        ‫ואשתף בחוויה אישית‪:‬‬                                    ‫לכך מגוונות‪ ,‬אך בבסיס רובן ניצבת ככל‬
‫בערבי שבתות‪ ,‬ביושבי בבית הכנסת‬                                       ‫הנראה המודעות המתפתחת לסופיות‬
‫כשנעימות קבלת השבת אופפות אותי‬                                       ‫החיים‪ .‬בשונה מתפישת הזמן שלוותה‬
‫מכל עבר‪ ,‬אני עוצמת את עיני לרגע‬                                      ‫אותנו בצעירותנו‪ ,‬באמצע החיים‬
‫קט ולא פעם זוכה לראות כבחיזיון את‬                                     ‫מתחילה לנבוט בנו ההבנה שזמננו‬
‫מילות הפסוקים מתעוררות לחיים‪.‬‬                                       ‫קצוב ומלאכתנו מרובה‪ ,‬וכן שהעולם‬
‫אהוב עלי במיוחד המזמור מתהילים‬                                       ‫מורכב ופתלתול ואין הוא בהכרח‬
‫)צ"ג‪ ,‬ד'(‪ :‬ה' ָמ ָל ְך ֵּגאּות ָל ֵבׁש ‪ .‬וכשהקהל‬                              ‫מתנהל בהלימה ובהרמוניה עם הציפיות‬
‫שר " ִמ ּקֹלוֹת ַמִים ַר ִּבים ַא ִּדי ִרים ִמ ְׁש ְּב ֵרי ָים ַא ִּדיר ַּב ָּמרוֹם ה'"‬          ‫האישיות שלנו‪ .‬רובינו גם נחשפים‬
‫מרגישה אני את עוצמת הגלים ונתזיהם מכים בפני‪ .‬בשנה‬                    ‫באמצע החיים לתהליך ההזדקנות של ההורים ונדרשים‬
‫האחרונה זורקים אותי "הגלים" אל קולות השיטפון בנחל‬                    ‫לסייע להם בתפקודם השוטף‪ .‬אובדנם של אב או של אם‬
‫צפית ואל השבר הנורא בעקבותיו‪ .‬בעבר הביאו אותי אותן‬                    ‫או אבדן שניהם‪ ,‬ממחיש עבורנו את קיומו של שעון החול‬
‫המילים אל נס קריעת ים סוף ואל מר ָאם של המוני בית‬                    ‫ומביא אותנו‪ ,‬בני דור ההמשך‪ ,‬בין אם נבחר בכך ובין אם‬
‫ישראל הצועדים בטח בתוך נד נוזלים‪ְ" ,‬ו ַה ַּמִים ָל ֶהם חוֹ ָמה‬              ‫לא‪ ,‬אל קדמת הבמה‪ ,‬במן ליהוק משונה ‪ -‬בתור המבוגרים‬
‫ִמי ִמיָנם ּו ִמ ְּשׂמֹא ָלם‪ .".‬ברגעים אלה של "ראיית הקולות"‪,‬‬
‫אני חשה שפסוקי התפילה מדברים אלי ותובעים ממני‬                                             ‫האחראיים‪.‬‬

                ‫לפעול לתיקונו של עולם‪.‬‬                  ‫צירופי נסיבות אלה‪ ,‬גורמים ללא מעט מאתנו לתהות‬
                                             ‫על פשר החיים ומשמעותם וגם להתגעגע ולחפש משען‬
    ‫חג השבועות בפתח ועכשיו תורי‪ .‬ובעצם – תורה‪.‬‬                    ‫ותמיכה באבינו שבשמים‪ ,‬נותן התורה‪ ,‬ובשכינה שכנפיה‬

                                                              ‫זכות ורחבות ועוטפות‪.‬‬

                                             ‫" ּתוַֹרת ה' ְּת ִמי ָמה ְמ ִׁשי ַבת ָנ ֶפׁש ֵעדּות ה' ֶנֱא ָמָנה ַמ ְח ִּכי ַמת‬
                                             ‫ֶּפ ִתי"‪ .‬נאמר בספר תהילים )י"ט‪ ,‬ח'(‪ .‬בשלב אמצע החיים‬
                                             ‫איננו תמימים עוד אך אנו כמהים לתמימותה ‪ -‬שלמותה‬
                                             ‫של התורה ושל יוצרה‪ .‬בשלב אמצע החיים אנו מחפשים‬
                                             ‫את הנפש שתשוב‪ ,‬את העדות וההוכחה לקיומו של בורא‬
                                             ‫העולם ואת החכמה הטמונה בתורה‪ ,‬אשר תחלץ אותנו‬

                                                  ‫משלב הפתי ותאפשר לנו לממש את גיל הבינה‪.‬‬

                                                              ‫‪ 6‬גושארבע ד' סיון התשע"ט | ‪7.6.2019‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11