Page 9 - Gush307
P. 9

‫בששמבחיילםך‪,‬לוהמציעעמילדיךםנפעאלכנולתרנחרנהוהושונושאקתואתךמליבואיםטאתישתפביישיבוםלכםךלקללרבשהחצניכויימידריסםריוהןהלבועהרעזיהכויליארידעמולםעקרךוצשולמהועצפישצנביתמרוירםנרשםובאערבשיפלעעאעל‪.‬שואוושןר‪.‬שארריננוובחםיחבןתנוחלמיאישךבחנםםורלטובבתק‪-‬רבהי‪.‬רדמכוואצ‪,‬והקנמקלחהבוההיירורתל‪.‬פת‪9‬וה‪1,‬אאאיננ‪0‬וזת‪2‬מןח‪,‬נצוקבאייישםעובץכת ואלןלתעזונונתהבשילתרואקרוחיקםחימוםמהיחיאםרושמנותסיחדם‪.‬שה‬
         ‫חנו קמים בבוקר כדי לעזור לך לשמור על אורחבחישיבםילבךר‪,‬יוא‪,‬מלעהימויתדיאוםזןלרקשובתתךולאענותתכל הניסיון והידע שצברנו בעשרות שנות רוקחות‪ .‬אנחנואנחנו ביתא רוקחים ואנחנו פה כדי שיהיה לך טוב‬
                        ‫טוב‪.‬‬ ‫לך‬ ‫שעושים‬ ‫ומוצרים‬ ‫בריאים‬ ‫לחיים‬ ‫עמוקרצוהעפיניתםשבאריפא‪.‬שר‪.‬אנביחןשנומאחםחילבקםהלמכווההנקצהיהיערלפלוה‪,‬ךאינתפמ‪,‬צתבאייריוםנעווץכתאלןאתיזושנייהם‬ ‫ל השאלות שלך בצורה הכי‬
                                                                                                    ‫נה או בטיפים לשמירה על‬
                    ‫מחים להציע לך פתרונות אישיים לחיים בריאים ומוצרים שעושים לך טוב‪.‬אנחנו ביתא רוקחים ואנחנו פה כדי שיהיה לך טוב‬
                                             ‫שבילך‪ ,‬ומעמידים לרשותך את כל הניסיון והידע שצברנו בעשרות שנות רוקחות‪ .‬אנחנו‬
                                 ‫נחנו ביתא רוקחים ואנחנו פה כדי שיהיה לך טובדואגים לך !‬

                             ‫—•ŠŽŒƒ‹‚” Œ –‡Œ –~ —•…Š• –‪DD1250ŒD0 D†01– Š2…• 5~0Œ– 0Œ‡ –†0 Œ– ”‚‹Š…• ƒ~ŒŽŠ– ŒD‡•–—D 1Œ ”‚2‹5ƒ0ŒŒ0ŽŠ †0‬‬
             ‫‚Œ” ˜ƒ•‘ Œ˜~–‡ˆ ‪ … Š † –~Š‡† ˜…—Œƒ Šƒ†‡•Š’ ‚‡†’ƒ~Œƒ‚ Š‡Œƒ~–† … Š ŠŠ †ƒ ‰ – ~~ŠŠ‡† ” ˜…Œ—‚Œ ƒ 3Šƒ1†/‡12•Š ’ ‚ 1‡†5’/ƒ1~1Œ ƒˆ‚ ‡ –Š‡~Œ˜ƒ~Œ–† ‘ Š•Šƒƒ˜‰ ~Š  ””ŒŒ‚‚ 31/12  15/11‬‬

‫‚Œ” Š~ ‰‚ƒŠŒŠ ”†– ~ƒ˜Œƒ‡•Š ‘ ‚Œƒ˜Œ~~ƒ–‡’ˆ† ‡‪ … Š † –~Š‡† ˜…—Œƒ Šƒ†‡•Š’ ‚‡†’ƒ~Œƒ‚ Š‡Œƒ~–† ŠŠƒ‰ ~Š ”Œ‚ 31/12  15/11 ˆ‡–~3˜1.Œ1 2‘.2•0ƒ˜19 ” 1Œ.1‚2.2019 ˆ‡–~˜ …Œ Š ‘ †• –ƒ˜~Š‡† 31.” 1˜2….2Œ—0‚1Œ9ƒ Šƒ† 1‡.1•2Š.2’0 1 ‚9‬רסקיו יום ולילה מגוון ויטמין ‪ C‬מכשיר אינהלציה בקבוק חם‬
                                 ‫‚Œ” Š~ ‰ƒŠŠ †–~ƒŒ‡Š ‚ƒŒ~ƒ’†‚‡Œ‚ ”’Š •˜‡ƒ•†ƒ‘ Š Œƒ˜Œ~—–‡…ˆ˜ ‪31.12.20 1…9 Š  † 1–.1~2Š.2‡†019‬‬
‫ב�יי�בי ��‪ ��7920‬פלורי�ש��‪ 15%‬פרוקר�� ‪���� 1490 11990‬‬
 ‫ליחידה ליחידה��� ��� ���� ���� ��‬
                             ‫‚Œ” Š~ ‰ƒŠŠ †–~ƒŒ‡Š ‚ƒŒ~ƒ’†‡‚ ’Š•‡†ƒŠ ƒŒ—…˜ †‡Š~– † Š … ‬
                        ‫סרחדיהמהאסשויויטצוררןויתפלהתפתחותהנוהילסלידחחיהדהה�שוויצרי‪0‬מותפ‪0‬ל‪1‬לטריכהויהמומנפקתטוסיופמסיארןת‪.‬חתדטישהיחמווווןהצתארסיש‪.‬ויהוייטלצלורירןודיחיתפדלההתפתחוליתחי‪0‬מהדוי‪0‬הללל‪1‬ידטיחכי�וידמוהטסומיןתג'‪.‬עבלגטלצ'שייקלונכווהאותסצג'יובריר‪0‬מיינדהו‪.‬פם‪0‬לתק‪1‬גגב'לטרזילכהומיןמומטבסיומייאןת‪.‬בטשייוווןצרי‪��.‬ללייחיחידדהה�פקירדימאסיטורןופ פרמאטון‬
   ‫ליחידגט'הינסג'יינגג'לגט'ינביסיג'יינביגג'ל‬
    ‫ג'ל להורדת ג'ל להורדת‬
   ‫בצקות והקלהבצקות והקלה‬                        ‫בקיעת שיניים‬                                                          ‫מוצרי בית מרקחת‬

   ‫על כאבים בזעמןל כאבים בזמן‬                                                       ‫סדרת דרמומשא�ב�ת חלב‬
   ‫בקיעת שינייםבקיעת שיניים‬                                                                                           ‫המים המיסלרים‬
   ‫ד"ר פישר ‪ -‬לכינים סמבוכל‬                              ‫���מד חום מהיר‬                   ‫קוסמטיקה‬                         ‫�‬   ‫��‬    ‫של ביודרמה‬
                                                               ‫על כל‬          ‫של ד"ר עור‬
                                                             ‫מוצרי הסדרה‬                                   ‫ליחידה‬    ‫‪ 25‬מ"ל במחיר מיוחד‬
                                               ‫‪ 10‬שניות‬
                                                 ‫גמיש‬                                                       ‫נוסף‪ ,‬שאר מוצרי הסדרה‬
                                                                                                         ‫‪ 25% -‬הנחה‬
‫‪25%‬‬        ‫אריזת חיסכון ‪7990‬‬

                                                ‫סבוקאלם‬                     ‫סבוקאלם���‬                               ‫סבוקאלם‬
                                             ‫הסדרה הלבנה‬                                                       ‫‪INNOVATION‬‬
                                             ‫השניב‪1��9�90 ��-‬‬              ‫�‬ ‫��‬ ‫על כל הסדרה הסדרה הלבנה‬
                                                                          ‫קרם לחות ‪ /‬אקטיב‬
                                             ‫ללא קרם לחות ‪ /‬אקטיב‬

                                                                   ‫‪26000‬‬

     ‫ד"ר עור‬ ‫לוריאל טריפל‬                           ‫דרמו קוסמטיקה וישי דרודורנט‬
                                             ‫‪ 2‬ב‪7990 -‬‬                                     ‫‪CeraVe‬‬
‫‪30%‬‬           ‫‪3990‬‬                                                     ‫לטיפול בעור יבש מאד‬

                                                                   ‫‪7000‬‬

‫עדשות מגע ‪Xtensa‬‬                            ‫רניו‬        ‫שלישיית ‪All In One‬‬

      ‫‪7000‬‬                          ‫תמיסה לעדשות‬            ‫‪8500‬‬

                                   ‫ש‪0‬לי‪9‬שייה‪99‬‬

‫קניון הרים (קומה ‪ )2‬טל‪ 02-9931819 .‬א’‪-‬ה’ ‪ 9:00-21:00‬יום ו’ ‪8:30-13:30‬‬

                                                      ‫מבצעי נובמבר‪/‬דצמבר ‪ 2019‬ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬

‫‪ | 13.12.2019‬ט"ו בכסלו התש"פ גושארבע ‪9‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14