Page 20 - Gush311
P. 20

‫גוש פנסודואקוי‪309 -‬‬

          ‫סודוקו ‪311‬‬                                                 ‫‪64‬‬                     ‫‪27‬‬

        ‫בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים‬                                                      ‫‪5‬‬
                                                                             ‫‪21‬‬
               ‫נצנצים לאופניים )פנס קדמי ואחורי(‬
               ‫מתנת בילו בייקס בכפר עציון‬                                                          ‫‪94‬‬

                                                                ‫‪81‬‬

                                                                           ‫‪12‬‬          ‫‪93‬‬

                                                                           ‫‪346‬‬

                                                                           ‫‪6 79‬‬

                                                                ‫‪17‬‬                           ‫‪8‬‬

           ‫חידת‬
        ‫ספרים ‪311‬‬

          ‫זהו לפחות‬
        ‫שלושה ספרים‬

‫מרגישים חג ב‪ -‬ב‬

        ‫תשממיתנשויסתנקידףותככשפהשרי יטעויצדםיואןיקמהטפחסופתרים‬                   ‫"פרקי אבות" ‪ -‬הרב שטיינזלץ‬         ‫בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים‬
                                                      ‫מתנת‪ :‬תכלת מרדכי כפר עציון‬

        ‫קולחקדציישתהתלכחשגי!טים‬
        ‫לא'פקסיסו‪:‬ון‪16‬ת‪2‬ש‪6"5‬פ‪-2/7‬כ‪2‬ל‪07‬פ )תלרוצןריףששלם‪,‬שלוטלחפבוןמיועילכל‪%‬תמואח‪0‬בול‪5‬תקפתלקהכסמלנינשכפלחוסרףחהדיהםפרס(‪.‬‬
‫כיפושתבמעבב‬                                                           ‫‪ pnay@gush4.co.il‬או‬  ‫פתרון החידות יש לשלוח למייל‪:‬‬ ‫את‬
                                                                ‫שעה ‪,24/05/20 ,16:00‬‬ ‫פתרונות ניתן לשלוח עד יום א'‬
‫ב‪00 4-‬‬     ‫זוגות עגילים‪3‬‬
        ‫ב‪100₪ -‬‬               ‫דבשיות‬                                                ‫הזוכים מגליון ‪308‬‬
 ‫מב‬       ‫ב‪ -2‬ש‪0‬ר‪0‬שר‪1‬או‪₪‬ת‬
 ‫של‬                     ‫החל מ‪₪ 19-‬‬                          ‫משפחת‬        ‫שובר ע"ס ‪ - ₪ 100‬מתנת ענק סטוק‬             ‫תשבץ‬

‫הח‬                    ‫ויינברגר ומרים‪ ,‬הר חברון‬
 ‫‪.90‬‬

        ‫ראנר ב‪59₪ -‬‬           ‫יעל שלום ‪ -‬אלון שבותממחזבוחרירם‬                       ‫גביע קידוש בשווי ‪ - ₪ 350‬מתנת תכלת מרדכי‬          ‫תשבץ‬

‫טליתות‪199‬‬                    ‫וספרים‬                                                  ‫הזוכים מגליון ‪309‬‬
    ‫החל מ‪-‬‬                   ‫לחג‬
 ‫לכלתיחםתיחתמי‬
                         ‫‪‬‬
‫‪19₪ .90‬‬                                 ‫גופיית ציצית‪19‬‬
        ‫בדילכקבתודתחפיולדיןשואמזלווזלות‬             ‫אמיתי ומלאכי ‪0‬פנ‪9‬י‪.‬רי ‪ -‬אפ‪₪‬רת‬                 ‫נצנצים ‪ -‬מתנת בילו בייקס כפר עציון‬    ‫סודוקו‬
                                      ‫בניהו פולק ‪ -‬מוגבל ליח' ‪ 1‬ללקוחתקוע‬             ‫שובר ע"ס ‪ - ₪ 100‬מתנת ענק סטוק‬   ‫סודוקו פלוס‬
        ‫‪‬‬                                                      ‫גביע קידוש בשווי ‪ - ₪ 350‬מתנת תכלת מרדכי‬   ‫תשחץ פורים‬
                                 ‫‪‬‬

       ‫שמעורתכזפ‪7‬תי‪7‬מ‪7‬חס‪9‬ה‪7:‬ח‪4‬רא‪6‬י‪2--‬הכ‪00‬פ׀‪:3‬ר‪1198‬ע‪04-8‬צ‪6‬י‪0‬ו‪4:‬ן‪-(,49‬י‪0‬בו‪5‬מם‪0‬פו'׀ל‪0‬ס‪:3‬ה‪14‬ת‪-‬ח‪0‬ת‪3‬ו‪:‬ן‪)8‬‬ ‫הלל שפרבר ‪ -‬אפרת‬

                                                                             ‫‪ 20‬גושארבע כ"א באייר התש"ף | ‪15.5.2020‬‬
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24