Page 7 - Gush313
P. 7

‫שירה רוקח‬                   ‫ענהאל כהן‬                  ‫ֶנ ַטע ַנ ִו ְי ֹב ַאר‬

    ‫אלון שבות‪ ,‬כיתה ה‬                ‫בת עין‪ ,‬כיתה ה‬               ‫שדה בועז‪ ,‬כיתה ה‬

  ‫ווינטר בלו‬                  ‫אני לא גנב‬                  ‫ֵמ ִגי ְס ֶט ְריוֹם‬

 ‫אשכר ארבליך‪-‬בריפמן‬                 ‫תמי שם טוב‬              ‫הוֹ ִלי ָבּ ָלק‪ָ ,‬ק ַס ְנ ְדּ ָרה ְק ֵל ְיר‬

‫ווינטר היא ילדת‪-‬פיות‪ .‬ילדת פיות היא ילדה‬     ‫הסיפור מספר על ילד יתום שחי עם אחותו‪,‬‬  ‫ֲא ִני ַמ ְמ ִלי ָצה ַעל ַה ִסּ ְד ָרה ַה ָמּ ִגי ְס ֶט ְריוּם‪ַ .‬ה ִסּ ְד ָרה‬
‫שנבחרה להיות מגשרת בין ארץ‪-‬קסם לבני‪-‬‬       ‫אחותו מחליטה לשלוח אותו לבית יתומים‪.‬‬   ‫כּוֹ ֶל ֶלת ֲח ִמָשּׁה ְס ָפ ִרים‪ִ :‬מ ְב ַחן ַה ַבּ ְר ֶזל‪ַ ,‬יד ַהְנּחֹ ֶשׁת‪,‬‬
‫האנוש‪ ,‬כול ילדי‪-‬הפיות הם ילדים שאחד‬      ‫בבית היתומים קשה לילד – מרביצים לו ומכים‬   ‫ַמ ְפ ֵתּ ַח ָה ָא ָרד ַמ ֶסּ ֶכת ַה ֶכּ ֶסף וּ ִמ ְג ַדּל ַהָזּ ָהב‪ַ .‬ה ִסּ ְד ָרה‬
‫ההורים שלהם או שניהם היו ילדי‪-‬פיות‪ .‬ווינטר‬  ‫אותו‪ ,‬אחותו שמעה שהוא מקבל מכות אז היא‬    ‫ְמ ַס ֶפּ ֶרת ַעל ֶי ֶלד ְבּ ֵשׁם ָק ָא ַלם ֶה ָא ֵנט‪ֶ ,‬שָׁכּל ַי ְלדוּתוֹ‬
‫בת ‪ 15‬בערך בספר האחרון בסדרה "ווינטר בלו‬                          ‫ָשׁ ַמע ֵמ ָא ִביו ִספּוּ ִרים ַעל ַהקּוֹ ְס ִמים‪ֶ ,‬שׁ ֲא ֵשׁ ִמים‬
                              ‫העבירה אותו להית יתומים אחר‪.‬‬  ‫ָבּמוֹת ִאמּוֹ‪ָ .‬ק ָא ַלם ָשׂ ֵנא ֶאת ַהקּוֹ ְס ִמים ְבּ ָכל ִלבּוֹ‪.‬‬
          ‫ילדת‪-‬פיות‪ ,‬סוף העולם"‪.‬‬  ‫בבית היתומים החדש הוא נהנה‪ ,‬אהבו אותו שם‬   ‫ֵעז ֶשׁיּוֹם ֶא ָחד‪ ,‬הוּא ַמִגּי ַע ְל ֵמ ִגי ְס ֶט ְריוֹם‪ָ .‬שׁם הוּא‬
‫בסדרה ווינטר מספיקה להציל את ארץ‪-‬קסם‬     ‫אבל כמו כל דבר ומקום‪ ,‬היו גם דברים פחות‬   ‫ְמ ַגֶלּה ֶאת סוֹד ַחָיּיו‪ְ .‬בּ ֶמ ֶשׁ‪ַ ‬ה ִסּ ְד ָרה הוּא ֶנ ֱא ָבק‬
‫ואפילו את בני האנוש כמה וכמה פעמים‪ .‬בדרך‬                          ‫ְבּסוֹד‪ ,‬וּ ְב ִמי ֶשׁהוּא ֶבּ ֱא ֶמת‪ַ .‬ה ִסּ ְד ָרה ַמ ְצ ִחי ָקה‪,‬‬
‫ווינטר חובה את ההתאהבות הראשונה שלה‬                        ‫טובים‪.‬‬ ‫מוֹ ַת ַחת ְוסוֹ ֶע ֶרת‪ַ .‬מ ְמ ִלי ָצה ַמ ָמּשׁ‪ַ .‬ה ִסּ ְד ָרה סוֹ ֶח ֶפת‬
‫והפרידה הראשונה שלה‪ ,‬והיא גם חובה את‬     ‫אחד הקשיים של הילד הזה שהוא רץ מהר מאוד‪,‬‬   ‫וּ ְמ ַרֶגּ ֶשׁת‪ָ .‬בּ ֶר ַגע ֶשׁ ַמּ ְת ִחי ִלים‪ִ ,‬אי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ְפ ִסיק‪.‬‬
                       ‫בטח אתם אומרים "מה הבעיה" – אז הבעיה‬     ‫ְו ָה ַא ְכ ָז ָבה ֶשִׁנּ ְג ְמ ָרה ַה ִסּ ְד ָרה‪ִ ...‬ס ְד ָרה ֶשׁ ַחָיּ ִבים‬
             ‫אהבת האמת שלה‪.‬‬   ‫היתה שבמקום שהוא ישתמש בכשרון הזה‪ ,‬הוא‬
‫בספר הראשון נגנבות אבני הכוח של הפיות‬     ‫מנצל את זה לדברים פחות טובים – הוא גונב‬                      ‫ִל ְק ֹרא‪.‬‬
‫והן חולות‪,‬ואף אחת מן הפיות מתה‪ ,‬לילי‪,‬‬                                       ‫ֵמ ַק ַוה ֶשׁ ִתּ ְק ְר ּא‪ְ ,‬ו ֵת ָהנוּ‪.‬‬
‫הפיה החונכת של אדוארד‪ ,‬פרזיה לוקחת אותו‬                      ‫עם זה!!‬
‫לחסותה והוא ביחד עם מגי‪ ,‬חברתה הטובה‬                ‫איך הוא יתמודד עם זה?‬               ‫ְל ִגי ַלאי‪ָ 10 :‬ו ַמ ְע ָלה‪.‬‬
‫של ווינטר‪ .‬השלושה נפגשו בפעם הראשונה‬
‫בפיקניק שארגנו ילדי הפיות מן הדור של טום‬                  ‫מה יקרה לילד?‬
‫ולורה‪,‬הוריה של ווינטר‪ .‬השלושה הופכים‬                    ‫כל זה בספר‪...‬‬
‫לחבורה בלתי ניתנת להפרדה ונשארים חברים‬    ‫אהבתי בספר – שהילד מודה על האמת ושהוא‬
‫גם בספרים הבאים‪ ,‬בהמשך מצטרף אליהם‬                   ‫לא מרחם על עצמו‬
                       ‫התחדש לי בספר – שגם ילד שיכול להיות‬
         ‫טימוטי‪ ,‬ילד פיות בצבע יין‪.‬‬ ‫להראות לנו ילד רע‪ ,‬יכול להיות שממסתתר‬
‫אני מאוד ממליצה לקרוא את הספר הזה‪ ,‬במיוחד‬              ‫מאחוריו סיפור קשה‪...‬‬
‫אם אתם קוראי ספרים נלהבים שכבר גמרו‬              ‫הספר מתאים לגילאי ‪.10-12‬‬
‫לקרוא את כל הספרים בבית‪,‬ומחפשים סדרה‬

      ‫חדשה להתמכר אליה‪ ,‬זאת הסדרה‪.‬‬
‫מומלץ לקרוא גם את סדרת ההמשך "אמרלד‬

                ‫ילדת‪-‬פיות"‪.‬‬
‫הסדרה הראשונה מתאימה לגילאי ‪10-12‬‬
‫בערך‪ ,‬ואילו הסדרה השניה מתאימה בערך‬

                ‫לגילאי‪.11-13‬‬

‫‪ | 18.6.2020‬כ"ו סיון התש"פ גושארבע ‪7‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12