Page 12 - Gush314
P. 12

‫המועצה קוראת לכם התושבי‬                          ‫לגבולם‬ ‫בנים‬ ‫ושבו‬
‫ומזמינה את כולם לרכוש קופ‬
                                            ‫אזורית‬ ‫מועצה‬
                                     ‫גוש עציון בית ישראלי‬

 ‫שהבוזעדאחמרנוןולרתכ‬        ‫ג’אפן ג’אפן ‪15%‬‬            ‫‪15%‬‬       ‫היקב‬
                             ‫מסעדה אסייתית‬
 ‫ק‬                                     ‫הנחה‬      ‫מסעדה חלבית‬
‫נה‬                 ‫הנחה‬                        ‫ויינות תוצרת הגוש‬
‫מחז‬                                     ‫על אירוח‬
                   ‫על כל‬                ‫במסעדה ועל‬  ‫צומת הגוש‬
 ‫קופון‬                                   ‫מבחר סוגי‬
                   ‫קניון הרים החנות‬
‫כיצד רוכשים‬                                  ‫היינות‬

 ‫סורקים את הב‬           ‫‪15%‬‬   ‫אתרוג‬            ‫קלפי סקרנות ‪15%‬‬
 ‫נכנסים לדף‬                                         ‫משחקי מחשבה לילדים‬
  ‫משאירים פרטים ב‬         ‫הנחה‬   ‫אומנות יהודית‬
  ‫קונים בזמ‬                               ‫הנחה‬
                   ‫על כל‬ ‫קניון הרים‬
   ‫ניתן לרכוש קופונים‬       ‫החנות‬                 ‫על כל‬
  ‫הקופונים בתוקף ע‬
                                     ‫נווה דניאל המוצרים‬

                  ‫שוקולדשיק ‪10%‬‬             ‫‪10%‬‬       ‫צנובר‬
                             ‫סדנאות שוקולד‬
                                     ‫הנחה‬     ‫תבלינים‪ ,‬פיצוחים‬
                  ‫הנחה‬                          ‫ומוצרי טבע‬
                                      ‫על כל‬
                  ‫על סדנאות‬               ‫החנות‬    ‫כפר עציון‬

                   ‫כפר עציון שוקולד‬

                  ‫פוטו יודאיקה ‪10%‬‬           ‫‪10%‬‬      ‫פיצה וי‬
                            ‫לכל סוגי ההדפסות‬
                  ‫הנחה‬                 ‫הנחה‬     ‫אלון שבות‬

                  ‫על מוצרים‬               ‫על מבחר‬
                                      ‫הפיצות‬
                   ‫כפר עציון נבחרים‬

‫לשחות בנוף ‪10%‬‬               ‫‪15%‬‬              ‫מיתר בכפר ‪10%‬‬
            ‫צימר ובריכה‬                                 ‫חנות כלי מוזיקה‬
‫הנחה‬                 ‫הנחה‬          ‫הנחה‬
      ‫פני קדם‬                                   ‫כפר עציון‬
 ‫על צימ‬               ‫על כל הגיטרות‬      ‫על כל הגיטרות‬
 ‫כולל ברי‬                ‫הקלסיות‬        ‫האקוסטיות‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17