Page 12 - Gush335
P. 12

‫שבוע הספר כותבי גושארבע ממליצים‬

‫על ְס ָפ ִרים ו ּמִ ְס ָּפ ִרים‬

‫קשר זוגי בדייקנות של ‪ 91‬אחוזים‪ ,‬ולצפות האם‬  ‫מרחב מחיה מוגבל‪ ,‬ועוד‪ .‬משימה זו אינה‬          ‫ֲא ִני זוֹ ֵכר ְשׁ ֵא ָלה ְבּ ֵס ֶפר ִלמּוּד ַה ֶח ְשׁבּוֹן‪,‬‬
‫קשר של זוג מסוים יסתיים בגירושים בעוד שנים‬  ‫פשוטה כלל ועיקר‪ ,‬ומיומנויותיה אינן מובנות‬    ‫ַעל ַר ֶכּ ֶבת ֶשׁיּוֹ ֵצאת ִמ ָמּקוֹם ֶא ָחד ְו ַר ֶכּ ֶבת ַא ֶח ֶרת‬
‫אחדות‪ ,‬או שיחזיק מעמד‪ .‬הוא היה הראשון שנתן‬  ‫מאליהן“‪ .‬בספרו מנסח מנדלבאום עשרה‬
‫תשובות כמותיות ומהימנות לאחת השאלות‬      ‫חוקים המהווים‪ ,‬לדעתו וניסיונו‪ ,‬בסיס לכינון‬         ‫ֶשׁיּוֹ ֵצאת ִמ ָמּקוֹם ַא ֵחר‪ָ .‬מ ַתי ִי ָפּ ְגשׁוּ?‬
‫החשובות ביותר בעולם‪ :‬מהן ההתנהגויות ומהם‬   ‫מערכת יחסים זוגית מיטיבה‪ .‬בין החוקים‪” :‬חוק‬     ‫ְו ַאף ֶא ָחד ‪‬א ָשׁ ַאל‪ָ ,‬מה ִי ְק ֶרה ַכּ ֲא ֶשׁר ִי ָפּ ְגשׁוּ‪,‬‬
‫הגורמים שהורסים את יחסיהם של בני זוג? אך‬   ‫הביטוח ההדדי“‪ ,‬שעיקרו ‪ -‬איני רשאי לדרוש‬    ‫ִאם ַי ַע ְצרוּ‪ ,‬אוֹ ַי ַע ְברוּ ַא ַחת ַעל ְפּ ֵני ַה ְשּׁ ִנָיּה‪ְ ,‬ואוּ ַלי‬
‫גוטמן לא רק אבחן את הבעיה בצורה מדויקת‪,‬‬    ‫מבן‪/‬בת זוגי להשתנות‪ .‬ניתן לבקש שינוי‪ ,‬אך‬
‫אלא גם נתן שבעה עקרונות והמלצות לטיפול‬    ‫לא לדרוש אותו‪ .‬בחוק זה מתחייבים שני בני‬                       ‫ִי ְת ַנְגּשׁוּ‪.‬‬
‫בבעיה‪ .‬שבעת העקרונות שמביא גוטמן בספרו‬    ‫הזוג לקבל זה את זה ללא תנאי‪ ,‬ו‘לשחרר‘ את‬    ‫ְו‪‬א ָה ְי ָתה ְשׁ ֵא ָלה ַעל ִאישׁ ֶשׁיּוֹ ֵצא ִמ ָמּקוֹם ֶא ָחד‪,‬‬
‫בפירוט רב הם‪ .1 :‬שפרו את מפות האהבה‬      ‫הדרישה להשתנות‪ .‬חוק נוסף‪” :‬חוק הנפרדות‬
‫שלכם; ‪ .2‬טפחו את החיבה וההערצה שלכם;‬     ‫וההנכחה“ ‪ -‬קשר זוגי בנוי על היותנו שני‬       ‫ְו ִא ָשּׁה ֶשׁיּוֹ ֵצאת ִמ ָמּקוֹם ַא ֵחר‪ָ .‬מ ַתי ִי ָפּ ְגשׁוּ?‬
‫‪ .3‬בואו זה לקראת זה ואל תפנו עורף; ‪ .4‬תנו‬   ‫אנשים נפרדים‪ ,‬עם שתי ’מפות עולם‘ נבדלות‪.‬‬       ‫ְו ַה ִאם ִבּ ְכ ָלל ִי ָפּ ְגשׁוּ? וּ ְל ַכ ָמּה ְז ַמן ִי ָפּ ְגשׁוּ?‬
‫לבן הזוג שלכם להשפיע עליכם; ‪ .5‬פתרו את‬    ‫אנו מחויבים להכיר בשוֹנוּת שבינינו‪ ,‬ולבנות את‬     ‫וּ ִב ְד ַבר ֵס ֶפר ִלמּוּד ַה ֶח ְשׁבּוֹן‪ַ .‬ע ְכ ָשׁו ִהַגּ ְע ִתּי‬
‫הבעיות הפתירות שלכם )ולא כולן כאלה‪.6 ;(...‬‬  ‫מערכת היחסים על בסיס הכרה זו‪ .‬חוק נוסף‪:‬‬
‫כיצד להיחלץ ממבוי סתום‪ ,‬כלומר‪ ,‬כיצד לחיות‬   ‫”חוק התקשורת“ ‪ -‬דבר שלא נאמר מפורשות‬     ‫ֶאל ָה ַעמּוּ ִדים ָה ַא ֲחרוֹ ִנים ֶשׁ ָבּ ֶהם ְר ִשׁי ַמת‬
‫עם חילוקי דעות‪ ,‬שלעולם לא ייפתרו; ‪ .7‬יצירת‬  ‫לשני‪ ,‬הוא בחזקת לא ידוע‪ .‬אחריותו של מוסר‬                     ‫ַה ִפּ ְתרוֹנוֹת‪.‬‬
‫משמעות משותפת‪ .‬הספר מרחיב כל אחד‬       ‫המסר לוודא‪ ,‬שהמסר הגיע לשני והובן נכונה‪.‬‬
‫מהעקרונות‪ ,‬נותן דוגמאות‪ ,‬תרגילים והמלצות‬   ‫כך מפורטים בספר עשרה חוקים‪ ,‬שמלווים‬       ‫ָאז ָה ָיה ָאסוּר ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ָבּ ֶהם וּ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ָבּ ֶהם‪.‬‬
‫לשיפור‪ .‬בספר יש תובנות מדהימות על מהות‬    ‫בדוגמאות והמחשות‪ .‬שווה לקרוא את הספר‬               ‫ַע ְכ ָשׁו ֻמ ָתּר‪ַ .‬ע ְכ ָשׁו ֲא ִני בּוֹ ֵדק‬
‫הקשר הזוגי‪ ,‬על חברות‪ֵ ,‬אמון‪ ,‬דרכי תקשורת‬   ‫יחד‪ ,‬ולחשוב היכן והאם אנחנו מיישמים את‬               ‫ַבּ ֶמּה ָצ ַד ְק ִתּי וּ ַב ֶמּה ָט ִעי ִתי‪,‬‬
‫ועוד‪ .‬שווה לקרוא‪ ,‬ולעשות יחד את התרגילים‬   ‫החוקים הללו‪ ,‬והיכן כדאי לנו להנכיח אותם‬
                                                ‫ְויוֹ ֵד ַע ֶמה ָע ִשׂי ִתי ָנכוֹן‪ ,‬וּ ָמה ‪‬א ָע ִשׂי ִתי‪ָ .‬א ֵמן‪.‬‬
               ‫שמעניינים אתכם‪.‬‬             ‫יותר בחיינו המשותפים‪.‬‬                  ‫יהודה עמיחי‬

                                              ‫ספרים רבים נכתבו ונכתבים על זוגיות‪ .‬אין‪-‬‬
                                              ‫ספור עקרונות‪ ,‬מגוון של חוקים והמון כללים‪.‬‬
                                              ‫בחרתי להציג בפניכם ארבעה ספרים שעוסקים‬
                                              ‫בזוגיות‪ִ ,‬מ ְס ָפּ ִרים ותרגילים מעשיים ש‘שווה‘‬
                                              ‫בעיניי לקרוא‪ ,‬או לפחות להכיר‪ .‬נפתח בייצוג‬

                                                                  ‫מקומי‪.‬‬

 ‫‪ - 5‬חמש שפות לאהבה‬               ‫‪ - 7‬שבעת העקרונות‬               ‫‪ - 10‬חוקי הזוגיות‬
                         ‫לנישואים מאושרים‬
      ‫גרי צ‘פמן‬                                        ‫יצחק מנדלבאום‬
                           ‫ד“ר ג‘ון מ‘ גוטמן‬
‫הוא שולח לך פרחים‪ ,‬אבל את רוצה רק לשבת‬                           ‫הספר נכתב על ידי הפסיכולוג יצחק‬
‫ולדבר איתו‪ .‬היא נותנת לך חיבוק‪ ,‬אבל אתה‬    ‫ג‘ון מרדכי גוטמן הוא יהודי שומר מצוות‪,‬‬    ‫מנדלבאום‪ ,‬שגר בגבעות‪ ,‬ויצא לאור בשנת‬
‫רוצה ארוחה ביתית‪ .‬היא אומרת שאתה לא אוהב‬   ‫פרופסור אמריטוס לפסיכולוגיה באוניברסיטת‬    ‫‪ .2019‬בהקדמה לספרו הוא כותב‪” :‬חיים זוגיים‬
‫אותה‪ ,‬אבל אתה יודע שלפני זמן קצר נתת לה‬    ‫וושינגטון בסיאטל‪ ,‬בעל תואר ראשון ושני‬     ‫הם אתגר רחב ממדים‪ :‬אתגר של שלום‪ ,‬של‬
‫מחמאות שמעידות על אהבתך‪ .‬בספרו מגלה‬      ‫במתמטיקה‪ .‬מתוך הרקע האקדמי שלו‪ ,‬ספרו‬     ‫אהבה‪ ,‬של שותפות בקבלת החלטות‪ ,‬של‬
‫גרי צ‘פמן‪ ,‬כיצד אנשים שונים מבטאים אהבה‬    ‫יוצא הדופן על זוגיות מסתמך על מחקרים‬     ‫תמיכה והצמחה הדדית‪ ,‬של ניהול קונפליקטים‪,‬‬
‫בדרכים שונות‪ .‬לדעתו‪ ,‬לאהבה יש חמש 'שפות'‬   ‫כמותיים )ולא על מחקרים איכותניים כמו רוב‬   ‫של שותפות בקשר גופני ומיני‪ ,‬של שותפות‬
‫ברורות ומוגדרות‪ :‬זמן איכות‪ ,‬מילים בונות‬    ‫המחקרים הפסיכולוגים(‪ .‬הנתונים שאסף גוטמן‬   ‫ממונית‪ ,‬של שותפות בגידול ילדים ובחלוקת‬
‫ומחזקות‪ ,‬מתנות‪ֵ ,‬שרות ועזרה ומגע גופני‪ .‬מה‬  ‫במשך שנים‪ ,‬אפשרו לו ’לנבא‘ את גורלו של‬

                                              ‫‪ 12‬גושארבע א' תמוז תשפ"א | ‪11.6.2021‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17