Page 5 - Gush344
P. 5

‫בס"ד כולל רבנות באפרת‬
‫בית כנסת אוהל שמעון ואסתר שמואל‬
                   ‫מזמין אותך להצטרף!‬
                                      ‫בשורה‬
                    ‫אי"ה בחשון התשפ"ב‬          ‫משמחת‬

                   ‫ייפתח כולל דתי לאומי ללימודי רבנות‪.‬‬

                   ‫שעות הלימוד‪9:00-18:00 :‬‬

‫הלימודים בכולל יהיו ברמה לימודית ועיונית גבוהה‬
    ‫לצד דיבוק חברים לתורה ועבודת ה'‬

     ‫בראש הכולל יעמוד‬

  ‫הרב יעקב ידידיה לוי‪.‬‬

   ‫בעל כושר לרבנות עיר‪ ,‬בוגר ארץ חמדה‪,‬‬
     ‫ודיין בבית הדין ארץ חמדה גזית‪.‬‬

    ‫בכולל נקדיש זמן ללימוד בחברותות‬
       ‫עם חברי הקהילה והנוער‬

 ‫בכולל נזכה לעסוק בסוגיות מעשיות בדיני ממונות‬
    ‫ולדון במקרים מעולמו של בית הדין‪.‬‬

‫למתאימים‬                     ‫את הכולל ילווה‬
  ‫מלגה‬                        ‫הרה"ג‬

‫גבוהה מאוד‬                  ‫משה ארנרייך שליט"א‬

                        ‫ראש כולל ארץ חמדה‬

                      ‫לפרטים ויצירת קשר‪:‬‬

                   ‫הרב יעקב – ‪.0526593140‬‬

‫‪ | 17.9.2021‬י"א תשרי תשפ"ב גושארבע ‪5‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10