Page 7 - Gush344
P. 7

‫מ‪1‬ה‪2‬תל‪.‬יח‪0‬ימ‪1‬ו‪.‬ליד‪0‬י‪1‬ם!ם‬

‫תואר בהרצוג‬

‫הרבה יותר מתואר‬
‫בהרצוג תיהנו ממגוון תוכניות ייחודיות המשולבות בלימודי התואר‬

‫תנ"ך | תושב"ע | מחשבת ישראל | לשון עברית | ספרות | היסטוריה | אזרחות | תקשורת‬
‫לימודי א"י | גיאוגרפיה | מתמטיקה | מדעי המחשב | מדעי הטבע | אנגלית | חינוך מיוחד‬

             ‫תואר ראשון ‪ B.Ed.‬והסבת אקדמאים להוראה‬

   ‫חמש‬           ‫מערך‬           ‫תוכניות‬           ‫מערך‬          ‫מערכת‬
   ‫שנתי‬          ‫הסעות‬          ‫מצטיינים‬           ‫מלגות‬          ‫אישית‬

‫אפשרות לתואר ראשון ושני‬  ‫להגיע ללימודים באמצעות‬  ‫ללמוד בתוכניות מצטיינים‬     ‫שנה ראשונה חינם‬    ‫לבנות מערכת שעות‬
    ‫בחמש שנים‬    ‫מערך הסעות בפריסה ארצית‬ ‫ולסיים בשלוש שנים‪ ,‬ובחינם‬ ‫ומלגות עד גובה שכ"ל‪ ,‬לזכאים‬   ‫המותאמת לך*‬

‫מלגות שכר לימוד ומלגות קיום עד ‪ ₪ 15,000‬לשנה**‬

                                       ‫הרצוג‪ .‬לדעת‪ .‬לחנך‪.‬‬
      ‫להרשמה‪ 073-3742352 :‬או היכנסו לאתר המכללה‪herzog.ac.il :‬‬

                                                                       ‫*תוכנית הלימודים תבנה בהתאם לבחירת חוגי הלימוד‬
                                                                                              ‫**ע"פ תנאי הזכאות‬

‫‪ | 17.9.2021‬י"א תשרי תשפ"ב גושארבע ‪7‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12