Page 31 - Gushpanka317
P. 31

‫למועצה מקומית אפרת‬                           ‫למעונות וגני שיקום‬
                                            ‫באלון שבות‬
 ‫דרוש‪/‬ה‬
                             ‫דרושות*‬
 ‫סייע‪/‬ת רוטציה‬
  ‫לגני הילדים‬                      ‫קלינאית תקשורת‬

  ‫דירוג‪ :‬מנהלי ‪ ,4-7‬היקף משרה‪ 100% / 83.3% :‬משרה‬            ‫הדרכות והשתלמויות‬
                                    ‫תנאים מצוינים למתאימות‬
‫למידע נוסף והגשת מועמדות‪www.efrat.muni.il :‬‬
                                             ‫לשליחת קו“ח‪:‬‬
   ‫למועצה מקומית אפרת‬                           ‫‪03-5433600 | korot@orchot.org.il‬‬

 ‫דרוש‪/‬ה‬                                      ‫*המשרה מנוסחת בלשון נקבה אך פונה לשני המינים‬

  ‫סייעת ממלאת מקום‬

    ‫לתקופת חופשת לידה לגן חינוך מיוחד בינוני‪-‬קשה‬
      ‫היקף משרה‪ ,100% :‬דירוג‪ :‬מנהלי ‪5-8‬‬

‫למידע נוסף והגשת מועמדות באתר המועצה‪www.efrat.muni.il :‬‬

‫גוש ארבע‬

 ‫למועצה אזורית גוש עציוןדרושים‪/‬ות‬            ‫הודעה בדבר הקצאת קרקעות ללא תמורה‬
                               ‫ברח' מוריה מס' ‪ 6‬מגרש ‪2602‬‬
 ‫עובדים‪/‬ות סוציאליים‪/‬ות‬
   ‫משעפו"חוסתללציועויירות‬               ‫וועדת ההקצאות שליד המועצה המקומית אפרת מפרסמת בזאת‬
                             ‫את פרטי הקרקעות והבקשות שהוגשו לוועדת ההקצאות לצורך‬
            ‫‪ 50%‬משרה‬
                                                     ‫הקצאת קרקע‪.‬‬
  ‫עו"ס לטיפול באלימות‬                  ‫הודעה זו הינה בדבר הקצאה של מגרש מס' ‪ 2602‬לתב"ע‬
         ‫(לטיפול בגברים) ‪ 50%‬משרה‬        ‫‪ 410/5‬ברח' מוריה ‪ 6‬בתמר באפרת‪ .‬עבור בנית בי"כ שהוגשה‬
                             ‫ע"י עמותת "בית כנסת בתמר" למטרת בנית בית כנסת‪ .‬וועדת‬
  ‫פרטים מלאים באתר המועצה‪www.baitisraeli.co.il :‬‬    ‫ההקצאות מפרסמת בזאת את דבר המלצתה לאישור הבקשה‬

        ‫קו"ח יש להעביר עד לתאריך ‪:15.10.2021‬‬               ‫להקצאה לעמותת "בית כנסת בתמר"‪.‬‬
                             ‫כל הרואה עצמו נפגע מהבקשות להקצאה שהוגשו יכול להגיש‬
     ‫‪maliby@gush-etzion.org.il‬‬           ‫התנגדות‪ ,‬מנומקת בכתב תוך ‪ 45‬יום מפרסום הועדה זו למשרדי‬
                             ‫מחלקת הנדסה לידי עפרה גפן במייל ‪.ofra@efrat.muni.il‬‬
‫גּושפנקה ‪31‬‬                       ‫עד לתאריך ‪( 28.11.2021‬כ"ד כסלו תשפ"ב)‪ ,‬בימים א‪-‬ה בין‬

                                  ‫השעות ‪ .8:30-15:30‬טלפון לבירורים ‪.02-9939360 -‬‬

                             ‫בברכה‪,‬‬
                             ‫עודד רביבי‬
                             ‫ראש המועצה אפרת‬
   26   27   28   29   30   31   32