Page 5 - Gushpanka319
P. 5

‫אורות יהודה‬

      ‫לבחור בטוב מאוד‬

        ‫ישיבת אורות יהודה היא בחירה מצויינת‬

      ‫‪02-993-3406‬‬   ‫מצויינות תורנית בבית מדרש חי‬
               ‫מצויינות לימודית עם מגוון מגמות‬

                   ‫מצויינות חברתית וליווי אישי‬

             ‫בלי לוותר על כל מה שטוב בבית‬

             ‫ערב חשיפה להורים > כ"ב בשבט > ‪24.1‬‬

‫גּושפנקה ‪5‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10