Page 2 - Gushpanka325
P. 2

‫הסבה להוראה‬                                 ‫תואר שני‬
   ‫זה למי‬                                  ‫זה לסמן‬

 ‫שאין לו כוח‬                                ‫על התמקצעות‪ ,‬העמקה ופיתוח אישי‬

‫להישאר במקצוע שהוא לא החלום שלו‬

‫אקדמאים‪ ,‬מיציתם? הגיע הזמן להגשים‬     ‫להרחבת הידע‪ ,‬להעצמה אישית וללימוד לנשמה‪-‬‬
‫חלום ולעשות הסבה להוראה בצורה הכי‬      ‫בואו ללמוד באפרתה בתוכניות התואר השני‪.‬‬
                            ‫אתם יכולים לסמן וי‪.‬‬
 ‫מקצועית שאפשר‪ ,‬איתנו באפרתה‪.‬‬
                               ‫תוכניות‪:‬‬
        ‫מסלולים‪:‬‬

‫הוראה לבית‬    ‫הוראה לגיל‬        ‫*זיכרון‪ ,‬מורשת ישראל וחינוך‬     ‫זיכרון וחינוך*‬
‫הספר היסודי‬     ‫הרך‬
                        ‫*זיכרון‪ ,‬מורשת ישראל וחינוך‬ ‫הלימודים מתקיימים ביום ד׳‬

‫הוראה בחינוך‬   ‫הוראה לבית הספר העל‬                         ‫האגדה והוראתה‬
  ‫המיוחד‬       ‫יסודי בחוגים‪:‬‬                         ‫בראייה רב תחומית‬

‫יום לימודים אחד‬   ‫תנ״ך‪ ,‬תושב״ע‪ ,‬לשון‪,‬‬                        ‫הלימודים מתקיימים ביום ג׳‬

 ‫בשבוע למשך‬    ‫היסטוריה‪ ,‬ספרות‪ ,‬חינוך‬                  ‫שנה ראשונה ‪ -‬שני סמסטרים פרונטליים בלבד!‬
                                       ‫שנה שניה ‪ -‬הנחיה אישית וקורסים מקוונים‪.‬‬
  ‫שנתיים‬     ‫בלתי פורמלי‪ ,‬אזרחות‬

                ‫מערך מלגות תומך‬

  ‫לייעוץ והרשמה‪rishumt emef.ac.il | 1800-800-206 :‬‬

‫אמונה ‪ -‬אפרתה מכללה אקדמית לחינוך ולאומנויות | ‪ | www.efrata.emef.ac.il‬רח’ בן יפונה ‪ ,17‬ירושלים |‬

                     ‫גיליון ‪ | 325#‬ט׳ בתמוז תשפ״ב | ‪8.7.2022‬‬                   ‫‪ 2‬גּושפנקה‬
   1   2   3   4   5   6   7