Page 1 - Gushpanka338
P. 1

‫גושפנקה‬

                     ‫בטאון המועצה האזורית‬
                         ‫גוש עציון‬

                         ‫גיליון ‪338#‬‬
                  ‫י״ב בחשוון תשפ״ד • ‪ 27‬באוקטובר ‪2023‬‬

 ‫ונעבור‬    ‫המתנדבים‬        ‫שמור‬    ‫נזכור את‬
‫לחדשות‬         ‫בעם‬     ‫נא עלינו‬      ‫כולם‬

  ‫שלוש נשים‬  ‫מוקד ההתנדבות‬      ‫כמו‬       ‫שלושת‬
    ‫מהגוש‬  ‫בגוש עציון נענה‬    ‫ילדים‬      ‫נרצחי גוש‬
                           ‫עציון הובאו‬
  ‫מפרסמות‬        ‫לכל פניה‬  ‫איך להגן על‬
‫תמצית אירועי‬              ‫הנפש של‬     ‫למנוחות‬
             ‫עמוד ‪16‬‬            ‫עמוד ‪10‬‬
  ‫היום לנוער‪,‬‬            ‫הילדים שלנו‬
‫ויש להם אלפי‬             ‫בשעת חירום‬      ‫צילום‪ :‬מני סקולניק‬

    ‫עוקבים‬               ‫עמוד ‪13‬‬

   ‫עמוד ‪18‬‬

        ‫לגוש עציון‬

         ‫הסיפור של ישראל‬
           ‫תש”ג‪-‬תשפ”ג‬
   1   2   3   4   5   6