Page 14 - Gush345
P. 14

‫גוש ארבע‬                            ‫המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון‬
                             ‫מועצת התכנון העליונה ועדת משנה להתיישבות‬

   ‫דרוש למכינת נוקדים‬                 ‫הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר ‪131 /3 /1‬‬
                                         ‫שינוי לתכנית מפורטת מספר‪:‬‬
‫מנהל קשרי תורמים‬
       ‫דובר אנגלית‬                              ‫מספר התכנית‪:‬‬   ‫סוג היחס‪:‬‬
                                                ‫‪131‬‬    ‫שינוי‬
     ‫ניהול ושמירת קשר עם תורמי המכינה בחו"ל‬
    ‫ליווי מפגשים וביקורים עם תורמים בארץ ובעולם‬                      ‫‪S-15‬‬    ‫שינוי‬

            ‫דרישות התפקיד‪:‬‬          ‫גוש פיסקאלי‪ 12 :‬חלק ממאוקע‪ :‬ג'בל אבו אל‪-‬סוויד באדמות‬
   ‫• אנגלית שפת אם – יכולת כתיבה והתנסחות ברמה גבוהה‬                               ‫הכפר‪ :‬יאסוף‪.‬‬
   ‫• היכרות עם תחום גיוס הכספים בארצות דוברות אנגלית‬
                             ‫גוש פיסקאלי‪ 10 :‬חלק ממאוקע‪ :‬ח'לת אל‪-‬פוליה באדמות הכפר‪:‬‬
     ‫• ניהול מפגשי התרמה • נכונות לנסיעות לחו"ל‬                                    ‫יאסוף‪.‬‬

       ‫העבודה במשרה חלקית בחוזה אישי‪,‬‬       ‫גוש פיסקאלי‪ 10 :‬חלק ממאוקע‪ :‬שיב את‪-‬תין אש‪-‬שרקי באדמות‬
         ‫מתאימה גם לאנשים בפנסיה‬                                      ‫הכפר‪ :‬יאסוף‪.‬‬

   ‫קורות חיים למייל‪mechina@mnokdim.org :‬‬        ‫גוש פיסקאלי‪ 9 :‬חלק ממאוקע‪ :‬אל מפקעה באדמות הכפר‪ :‬יאסוף‪.‬‬

              ‫רק פניות מתאימות יענו‬                  ‫מקום התכנית‪ :‬ישוב כפר תפוח‪.‬‬

   ‫למועצה מקומית אפרת‬                 ‫מטרות התכנית‪ :‬שינוי יעוד מקרקע חקלאית‪ ,‬שטח ציבורי פתוח ודרך‬

‫דרושות‪/‬ים‬                        ‫משולבת ל‪ :‬מגורים א'‪ ,‬ב' ו‪-‬ג'‪ ,‬שטח ציבורי פתוח‪ ,‬מבנים ומוסדות ציבור‪,‬‬
       ‫לשנה"ל תשפ"ב‬
  ‫סייעות‪/‬ים לגננת‬                    ‫מתקנים הנדסיים‪ ,‬מסחר ותעסוקה ודרכים‪ .‬קביעת השימושים המותרים‬
     ‫למילוי מקום על בסיס שעתי לפי קריאה‬
                             ‫ביעודי הקרקע‪ .‬התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן‪ .‬קביעת זכויות ‪,‬‬
‫למידע נוסף והגשת מועמדות באתר המועצה‪www.efrat.muni.il :‬‬
                             ‫הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית‪ .‬קביעת בינוי בגובה עד ‪ 6‬קומות‪.‬‬
   ‫למועצה מקומית אפרת‬
                             ‫קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי‪ .‬קביעת הוראות לפיתוח השטח‪.‬‬
 ‫דרוש‪/‬ה‬
                             ‫בהתאם לסעיף ‪ /24 /20‬לחוק תכנון ערים‪ ,‬כפרים ובניינים מס' ‪ 79‬לשנת‬
  ‫סייעת ממלאת מקום‬
                             ‫‪ ,1966‬מודיעה בזה ועדת משנה להתיישבות על הפקדת תכנית מפורטת‬
    ‫לתקופת חופשת לידה לגן חינוך מיוחד בינוני‪-‬קשה‬
       ‫היקף משרה‪ ,100% :‬דירוג‪ :‬מנהלי ‪5-8‬‬      ‫מס' ‪ 131 /3 /1‬שינוי לתכנית מפורטת מס'‪ 131‬ו‪.15-S-‬‬

‫למידע נוסף והגשת מועמדות באתר המועצה‪www.efrat.muni.il :‬‬ ‫התכנית נמצאת במשרדי לשכת התכנון המרכזית בבית אל ו‪/‬או משרדי‬

                             ‫מהנדס ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה שומרון (יו"ש)‪ ,‬ברקן ‪ 44820‬טלפון‪:‬‬

                             ‫‪ 03-9066404‬ויכול כל אחד לעיין בה ללא תשלום בימים ב'‪ ,‬ג'‪ ,‬ה' בשעות‬

                             ‫‪ .14:00 - 10:00‬נוסח זה הינו הנוסח המחייב של התכנית‪.‬‬

                             ‫בנוסף‪ ,‬ככלל‪ ,‬יפורסם עותק מן התכנית גם באתר האינטרנט של מנהל‬

                             ‫התכנון בישראל (‪ ,)www.iplan.gov.il‬ואולם אין מדובר בעותק מחייב‬

                             ‫ואין בפרסומו של עותק זה כדי להשפיע על מנין הימים לצורך הגשת‬

                                                  ‫ההתנגדויות‪.‬‬

                             ‫ובנוסף‪ ,‬ככלל‪ ,‬יפורסם נוסח הודעה על הפרסום גם באתר האינטרנט של‬

                             ‫המנהל האזרחי ליהודה ושומרון ‪http://gov.digitalst.co.il‬‬

                             ‫כל מי שיש לו עניין בתכנית ורואה עצמו נפגע ממנה‪ ,‬רשאי להגיש‬

                             ‫את התנגדותו המנומקת‪ .‬התנגדות זו תוגש בכתב בצירוף כל המסמכים‬

                             ‫התומכים בהתנגדות‪ ,‬לרבות מפה או מסמכים אחרים המאפשרים‬

                             ‫זיהוי מיקומו של הנכס שבבעלות המתנגד וכן המוכיחים את זיקתו של‬

                             ‫המתנגד לתכנית‪ .‬באזורים לא מוסדרים‪ ,‬לא יילקחו בחשבון נסחי רישום‬

                             ‫של משרדי מס רכוש ללא צירוף מפה טופוגרפית מצבית הערוכה בידי‬

                             ‫מודד מוסמך המתארת את הנכס‪ ,‬מיקומו‪ ,‬גודלו‪ ,‬וכו'‪ ,‬וכן לא תילקח‬

                             ‫בחשבון התנגדות בלתי מנומקת ומבלי שהוכחה זיקתו של המתנגד‬

                             ‫לתכנית המופקדת‪ .‬כן יש לצרף תצהיר ‪ ,‬המאומת ע"י עורך דין והמאמת‬

                                          ‫את העובדות שעליהן ההתנגדות מסתמכת‪.‬‬

                             ‫רשאי המתנגד לפרט את הצעותיו לשינוי התכנית אם ברצונו לכך‪ .‬על‬

                             ‫המתנגד לפרט את כתובתו הפרטית ומס' הטלפון שלו‪.‬‬

                             ‫את ההתנגדות יש לשלוח למשרד לשכת התכנון בבית אל‪ ,‬ת‪.‬ד‬

                             ‫‪ 16‬או להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרוני‬

                             ‫‪ planningyosh@iplan.gov.il‬או למשרד מהנדס הוועדה המיוחדת‬

                             ‫לתכנון ובנייה שומרון (יו"ש) בתוך חודשיים מתאריך פרסום הודעה זו‬

                             ‫אדריכלית נטליה אברבוך‬           ‫בעיתון‪.‬‬

                             ‫יו"ר ועדת משנה להתיישבות‬

                             ‫אזור יהודה ושומרון‬

                                          ‫‪ 14‬גושארבע ב' חשון תשפ"ב | ‪8.10.2021‬‬
   9   10   11   12   13   14   15   16