Page 12 - Gush347
P. 12

‫צילומים ‪ :‬ישי פליישר ‪ ,‬אביתר סרי‬         ‫חיי שרה‬

                 ‫עובדות מעניינות שלא ידעתם‬

                 ‫על מערת‬
                 ‫המכפלה‬

‫ואיתנה‪ .‬שרידי העיר הקדומה התגלו בתל חברון‪.‬‬    ‫מערת המכפלה היא אחד האתרים החשובים בארץ‬
‫מערת המכפלה ומערות קבורה נוספות בקרבתה‬      ‫ישראל ואף בעולם כולו‪ .‬זהו מקום קברם של‬
‫היו במזרח העיר‪ ,‬במדרונות הסלעיים‪ ,‬ליד השדות‬   ‫האבות והאמהות של העם היהודי‪ ,‬מייסדי האמונה‬
                         ‫באל האחד‪ ,‬אמונה המקובלת על חלקים מרכזיים‬
             ‫הפוריים של עמק חברון‪.‬‬
‫במעמקי מערת המכפלה גילו נעם ארנון וחבריו‪,‬‬                     ‫באנושות כולה‪.‬‬
‫במבצע נועז בליל סליחות לפני ‪ 40‬שנה‪ ,‬מערת‬     ‫אגדה המופיעה במסורת היהודית העתיקה‬
‫קבורה אופיינית לתקופה זו ‪ -‬מערה כפולה‬      ‫והמסתורית – תורת הקבלה – מספרת כי הזוג‬
‫הכוללת שני חללים בסלע ‪ -‬המקשרת את הממצא‬     ‫הראשון בעולם‪ ,‬אדם וחוה‪ ,‬טמונים אף הם במערה‪.‬‬
                         ‫לפי אגדה זו‪ ,‬אדם הראשון הרגיש במקום תחושה‬
          ‫הארכיאולוגי לתיאור התנכ"י‪.‬‬  ‫מסתורית של קירבה לגן העדן‪ ,‬וחצב את המערה‬
‫בספר בראשית מופיעים מספר תיאורים של מערת‬     ‫כדי לחזור אליו; מערה זו נבחרה כמקום המנוחה‬
‫המכפלה‪ ,‬ובהם מסופר על קבורת האבות והאמהות‬
‫– אברהם ושרה‪ ,‬יצחק ורבקה‪ ,‬יעקב ולאה‪ .‬פרקי‬                 ‫הנצחי לו ולאשתו חוה‪.‬‬
‫הסיום של הספר )מט ‪ -‬נ( מספרים על יעקב‪ ,‬האב‬    ‫)בימי הביניים הופיעו אגדות כי כל הנכנס למערה זו‪,‬‬
‫האחרון‪ ,‬אשר בצוואתו האחרונה לבניו במצרים‬     ‫המובילה לגן עדן‪ ,‬לא יצא בחיים‪ ...‬המערה נעטפה‬
‫ציווה אותם להחזירו לארץ מולדתו לקברו עם‬
                                ‫במעטה מסתורין ובערפילי אגדות‪(...‬‬
         ‫אבותיו במערת המכפלה בחברון‪.‬‬   ‫לפי אותה מסורת‪ ,‬אברהם‪ ,‬שהגיע לחברון כאלף‬
‫יעקב הוא הראשון בעולם ששמו נקרא "ישראל"‪,‬‬     ‫שנה מאוחר יותר‪ ,‬ראה אור בוקע מהמערה‪ ,‬והריח‬
‫ובשמו נקראה המדינה שבניו זכו להקים מחדש‬     ‫ממנה ריח גן עדן‪ ,‬ומסיבה זו בחר בחברון כמקום‬

                ‫אחרי אלפי שנים‪.‬‬           ‫מגוריו הראשון בארץ ישראל‪.‬‬
                         ‫לאחר עשרות שנים של ציפיה‪ ,‬ורק לאחר פטירת‬
  ‫התקופה הישראלית הקדומה‬            ‫שרה‪ ,‬הצליח אברהם לקנות את מערת המכפלה‬
                         ‫כמקום קבורת אשתו וראשי המשפחה שיבואו‬
‫לפי הממצא הארכיאולוגי‪ ,‬בתקופת ההתנחלות‬      ‫אחריו וימשיכו את האומה שאותה עמד להקים‪.‬‬
‫הישראלית והבית הראשון לפני כ‪ 3000-‬שנה היתה‬    ‫לאחר קניינה הפכה מערת המכפלה לנחלה העברית‬
‫חברון עיר מרכזית ביהודה‪ .‬גם מסורת חז"ל מספרת‬   ‫הראשונה בארץ ישראל‪ ,‬בסיס האומה היהודית‬
‫על תפילת ראש שבט יהודה‪ ,‬כלב בן יפונה‪ ,‬במערת‬
‫המכפלה‪ ,‬תפילה שבזכותה ניצל מעצתם הרעה‬                ‫ומקום יסוד המולדת העברית‪.‬‬
‫של חבריו המרגלים וזכה בחברון לבירת נחלתו‪ .‬בן‬   ‫תיאור קניין מערת המכפלה מופיע בהרחבה בתורה‬
‫השבט‪ ,‬דוד‪ ,‬עלה למלוכה בחברון; בתחילה הומלך‬    ‫)בראשית כג(; התיאור כולל משא ומתן מורכב בין‬
‫כמלך יהודה‪ ,‬ולאחר שבע שנים הוא התמנה ע"י‬     ‫אברהם לעפרון החתי )אחד מעמי כנען(‪ .‬בסופו של‬
‫כל שבטי ישראל ל"מלך ישראל" ועלה למלוכה‬      ‫דבר שקל אברהם ונתן לעפרון ארבע מאות שקל‬
                         ‫כסף טהור‪ ,‬הון עתק במושגי הימים ההם‪ ,‬וקנה את‬
                   ‫בירושלים‪.‬‬
‫באתר תל חברון הקדומה התגלגלו ממצאים‬                     ‫המערה והשדה לידה‪.‬‬
‫ארכיאולוגיים חשובים מתקופת ממלכת יהודה‪.‬‬
‫בתוך מערת המכפלה התגלו כלי חרס מתקופה זו‬          ‫תקופת האבות‬
‫‪) -‬מאות ‪ 8-9‬לפסה"נ( המעידים על ביקורי יהודים‬
‫בתוך המערה המקודשת והשארת כלי חרס כ"מנחת‬     ‫בתקופת האבות )מאות ‪ 18–17‬לפסה"נ( היתה‬
                         ‫חברון עיר מרכזית מבוצרת בחומה מסיבית‬

                         ‫‪ 12‬גושארבע כ"ג חשון תשפ"ב | ‪29.10.2021‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17