Page 2 - Gush347
P. 2

‫עדה האוזר ‪hauser110@gmail.com #‬אורח‬                                                ‫ראשי ‪ -‬תוכן‬
‫מטפלת גוף נפש בשיטת עוצמת הרכות‪ ,‬ומנחת סדנאות חסידות‬
                                                                      ‫	 גוש אורח אם עפרון היה רואה | עדה האוזר‪02‬‬
 ‫מאה שערפארוה אהיבהרהרוא‪..‬ה‪.‬‬                                                      ‫	 גוש חיי שרה המאבק על הצדק היהודי | נעם ארנון‪04‬‬

                                                                       ‫	 גוש חיי שרה ושבו בנים | מינה גוברי‪06‬‬
                                                                    ‫	 גוש חיי שרה עושים היסטוריה בחברון | ציפי שליסל‪08‬‬

                                                                      ‫	 גוש זוגיות איך מוצאים שידוך | אורית לם‪10‬‬
                                                                 ‫	 גוש חיי שרה מערת המכפלה ‪ -‬עובדות שלא ידעתם | נעם ארנון‪12‬‬

                                                                       ‫	 גוש חיי שרה סירים שבלב | נילי פס‪14‬‬
                                                                     ‫	 גוש על הבמה הפתעות קטנות | נטע בן שלום‪16‬‬

                                                                       ‫	 גוש חינוכי לא כל הנוצץ זהב | רוני לטנר‪18‬‬
                                                                           ‫	 גוש פנאי תפזורת חברון‪20‬‬

                                                                              ‫עיצוב גרפי והבאה לדפוס‪ :‬סטודיו ‪ 123‬קארד‬
                                                                               ‫ת‪.‬ד‪ | 12 .‬א‪.‬ת‪ .‬אלון שבות | "גושארבע"‬
                                                                             ‫מייל‪ | info@GHUS4.co.il :‬טל‪02-9933099 .‬‬

                                                                             ‫ניתן לצפות בגליון זה ובגליונות קודמים‬

‫”אם עפרון היה רואה במערה מה שראה בה אברהם לא היה מוכר אותה‬                                    ‫באתר גושארבע‪www.gush4.co.il :‬‬

‫לעולמים‪) “.‬חז“ל בפרשה(‪ .‬אם היה רואה את אורו של שער גן עדן המאיר‬                                  ‫אין המגזין אחראי על תוכן המודעות וסגנונן‪ .‬אין לראות במידע המופיע במדורים משום המלצה או יעוץ‪ .‬כל‬
‫במערה‪ ,‬לא היה נפרד ממנו כל כך בקלות‪ .‬אבל עפרון‪ ,‬עיניו כוסו בעפר‬                                  ‫הזכויות שמורות לחברת ‪ 123‬קארד‪ .‬אין להשתמש בחומר המופיע במגזין ללא רשות בכתב מחברת ‪ 123‬קארד‪.‬‬

‫מלראות את האור‪ .‬עפרוריות של נפש עייפה שראתה הכל‪ ,‬ששבעה מלראות‪,‬‬

‫הכבידה על נפשו‪ .‬יצרה שכבת עפר כבדה שמורידה את הנפש למטה לעפר‪,‬‬

‫אצלנו‪ ,‬ברשותינו‪,‬‬ ‫€‚ €‰בסƒ"ד ~‰ƒ ~‰ ~ ‰‡ ~–‡€ Š‡–‡€‹Š ‡ ‡•‹ƒ —•‡ƒ —Ž‡ —‡ŽŒ—‚‡ ג לםחŒומסהר‚ חש יוקרת‪,‬ובלחאולסינרועבנייוןתמר‪,‬היחכיוילם‪.‬לוהאזפוגךםממאהורשגנדמוצלאללחישדיכנוה‪,‬‬
    ‫מייאשת‪.‬‬

‫העולם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שמלמד‬ ‫אברהם‬ ‫אחר‪.‬‬     ‫ואברהם‪ ,‬איך הוא כן ראה אור?‬ ‫Œ–~Œ‚– ~‰‚’ ƒ‰‘ ’ ƒ‘˜ —‡˜——ƒ‡˜ —ƒ˜‡ ‡ƒ’ƒ‡‡˜’ ƒ˜ ‬
                  ‫אברהם אבינו ניגש אל העפר ממקום‬

‫אמונה‪ ,‬מלמד אותנו להישען על העפר‪ .‬הוא לא צריך הרבה עפר‪ .‬רק מה‬

‫שמונח תחת כפות רגליו‪ .‬רק מעט‪ .‬האמונה‪ ,‬כמו העפר‪ ,‬מונחת בלי ששמים‬

‫אליה לב כמעט‪ .‬דורשת רק קצת להישען‪ .‬על מה שיש בפשטות‪ .‬וזה מספיק‪.‬‬

‫מספיק כדי להפוך את העפר ממכביד למצמיח‪ ,‬לקרקע פוריה שמגדלת ולא‬

                  ‫ממיתה‪ ,‬שפוקחת עיניים לאור‪ ,‬לחיים‪.‬‬
                    ‫–ƒ‚’ונŒל~אפŠ‡זשת”‹רא–חה˜ƒב‚ת’ראוŒוה~צŠ‡רםח”‹חוו˜קשהרמחיהמוזלתואכישאםלתלפההינצהשמיםי‪.‬םח‪,‬‬
‫גם כשזקן אברהם‪ ,‬גם כשאבד‬ ‫חיים חדשים‪.‬‬
‫חדשה גדלה‪ .‬עדנה מחודשת‬  ‫גם אז‪ ,‬חיות‬

                                       ‫טיפול ב‪-‬‬‫גוש ארבע‬

                                            ‫בס"ד‬

‫’˜ƒ ˜–‡˜ƒ ˜ €‡ƒ ˜Œ €’– •Œ‡’‹ –ƒ–•‡€‹Š ‡ƒ‡–‹ €ƒŠ‡Œ‡‹Ž ‡ƒ•Œ‚ Ž‡Šˆ• ‚ –Š‡ˆ~ ƒ˜– ‡ƒ‡~ƒ”‡˜ ƒ‚‡ ”Ž‡~‚ Ž~‚ ‪†‰†24/6‬שŽי‡‰Žט•‡ת˜• ˜א~ לŠ~כ‰Šס‰ŽנדŽ–ר–‬
                              ‫פותר בעיות גב‪ ,‬מפרקים ורגליים‬
                               ‫ומŒע’נ€י—ק Œ–ל’~€ך——ƒ ב –רי~Œא—וƒ…‡ ת– וי‚Œ‡צ…‰‡י––ƒב ˜ה‚‡נ‰–אƒה˜‬

‫ƒ–‚ ƒ–—ƒ‚– •— ƒŒ–†• ’ŒŠ†˜ ’ŠŒƒ˜ ŒŒƒ‰˜ Œ‰‪540-5443-7493675906 5˜0‬ה‪0‬תקנת צילינדר רב בריח ומנעול שבת‬
‫פריצת דלת פריצת רכב התקנת מחזיר דלת‬
                                                                 ‫דבורה שורק ‪ -‬מטפלת מוסמכת‪:‬‬

      ‫מנעולן מורשה‬                                                     ‫‪02-5876186 � 054-4379650‬‬

‫גד כהן ‪ 050-411-7221‬מחירים מוזלים‬                                                  ‫”ƒ…‡ƒƒ˜‪‚…ƒ ” †2‬גוƒש˜”א ר”Œב‚‡ע Œכ”"ג‚ח”Œ ש‪m‬ו‡ן Œ‪o‬ת‪c‬ש‪.ĕĕēĜ‬פ‪đĞęĕl"ĕĝĥ‚Ĝ‬ב ‪Dvorahhadas@2Ĥ9ě!đ.gđĞę1ĕĕĝ0ĥĜmĕĕ.ēĜ2021a|Ĥě!iđ‬‬
   1   2   3   4   5   6   7