Page 10 - Gush353
P. 10

‫תצ"י כהן ‪tatzic@gmail.com #‬‬                                                ‫אור‬
‫אמא לתשעה‪ ,‬מטפלת גוף ונפש ‪ #‬אפרת‬

                                    ‫גשם‬

         ‫נשוב‪ .‬ובאמצע אנחנו מגשימים‪.‬‬             ‫איתי על השטיח ויקשיב לי בין המילים‪ ,‬יקשיב‬     ‫באחד הלילות‪ ,‬לפני אי אלו שנים‪ ,‬כשהייתי עדיין‬
‫מים משמחים אותי‪ .‬גם אלא שמתגשמים לי בדמעות‪.‬‬              ‫לשתיקות‪ .‬מישהו שיגיד גם הוא את המילים בדיוק‬    ‫תלמידת אולפנה‪ ,‬ישבתי עם חברה קרובה לשיחת‬
‫מהריקבון הפנימי‪ ,‬העצמי‪ ,‬הלאומי יצמח משהו טוב‪.‬‬             ‫כפי שהן כתובות ויחלוק איתי חבילת טישו ותמימות‬   ‫נפש – שחנ“ש על השטיח במועדון באולפנה‪ .‬זה לא‬
                                                             ‫היה סתם שחנ“ש רגיל‪ ,‬את המילים שחסרו לנו לבטא‬
            ‫חֹ ֶרף ַע ְכ ָשׁו‪.‬‬                                  ‫של ילדות‪.‬‬   ‫בהן את הכאב‪ ,‬לקחנו ממחזה ישן שמצאנו בספריה‪.‬‬
   ‫ְגּ ָשׁ ִמים ְבּרוּ ִכים ַמ ְשׁ ִקים ָכּל ֶח ְל ָקהּ‬           ‫גשם יורד בחוץ‪ .‬גשם שוטף כבישים ומכוניות ועלי‬    ‫לא משהו שצריך ללמוד אותו לבגרות‪ ,‬סתם כזה‪,‬‬
                                                             ‫מחזה‪ .‬תפקידים ומילים ורגשות לא שלנו‪ ,‬שבאו‬
               ‫טוֹ ָבה‪.‬‬                    ‫שלכת‪ .‬גם את הנרקיס שעלה בחצר הוא שוטף‪.‬‬     ‫למלא את חלל המילים שלא השמענו‪ .‬הזדמנות‬
‫ִא ָמּהוֹת דּוֹ ֲאגוֹת ַמ ְל ִבּישׁוֹת ְס ֵו ֶדר‪ ,‬וּ ְמ ִעיל‪,‬‬          ‫אני לא יכולה לכעוס כשגשם יורד‪ .‬גשם הוא הבטחה‪,‬‬   ‫ללבבות להשמיע את קולן בלי לכבול אותן‪ ,‬בלי‬
                                    ‫הוא חיבור‪ ,‬הוא ברכה שמתגשמת‪ .‬גשם הוא הידיעה‬
       ‫ְו ָצ ִעיף‪ְ ,‬וכוֹ ַבע וּ ְכ ָפפוֹת‪...‬‬                                                     ‫לצמצם‪ ,‬רק לעטר‪.‬‬
  ‫וּ ְשׁלוּ ִליּוֹת ְמ ַשׂ ְמּחוֹת ְי ָל ִדים ְבּ ַמָגּ ַפ ִים‪.‬‬             ‫הברורה שיש מי ששומע‪ .‬גשם הוא תקווה‪.‬‬    ‫שעות ישבנו שם‪ ,‬מחפשות את עצמנו בתפקידים‬
                                    ‫עברו השנים בהן יכולתי להתחבא מאחורי מילים לא‬    ‫שונים‪ ,‬עד שמנהל האולפנה נכנס לרגע‪ .‬בא להזכיר‬
       ‫ַגּם ֲא ִני ְשׁלוּ ִלית ַבּחֹ ֶרף ַהֶזּה‪.‬‬           ‫לי‪ .‬דמעות וגשמים‪ ,‬מים מבפנים ומבחוץ מחפשים‬
           ‫ְמ ֵל ָאה ַמ ִים ַחִיּים‬                                                   ‫לנו שהלילה נועד לשינה‪.‬‬
                                                        ‫סנכרון‪.‬‬                ‫לילה טוב – הוא אמר‪.‬‬
  ‫ְו ַרק ְל ַמ ָטּה ִמ ְשׁ ָק ִעים‪ָ ,‬ע ָפר ָכּ ֵבד ְמאוֹד‪.‬‬        ‫טו בשבט בדרך‪ ,‬ראש השנה לאילנות‪ ,‬הבטחה‬                       ‫לילה אור – ענינו‪.‬‬
‫אוֹ ִתיּוֹת וּ ִמִלּים ֶשׁ ָח ַשׁ ְב ִתּי ֶשָׁשּׁ ְקעוּ ֶזה ִמ ְכּ ָבר‬       ‫לצמיחה‪ ,‬זמן שרוב גשמי השנה כבר ירדו בו‪,‬‬
                                    ‫שמתחדש בו כח האדמה של ארץ ישראל‪ .‬האילנות‬      ‫העיניים שלו חייכו חיוך רחב והוא שאל במה אנחנו‬
               ‫ֶשִׁנּ ְכ ְבּשׁוּ‬               ‫עומדים חשופים מעלים וכלפי חוץ נראה הכל יבש‬     ‫עוסקות‪ .‬כששמע שאין פה חלילה שום מטרות‬
         ‫ִל ְהיוֹת ִלי ֶדּ ֶר‪ֲ ‬ח ָד ָשׁה‪,‬‬            ‫ועזוב‪ ,‬אבל מבפנים ”עלה השרף באילנות והפירות‬    ‫לימודיות כלשהן‪ ,‬שמח‪” .‬שיחות נפש הן חשובות‬
   ‫וּ ִב ְר ַכּת ַהֶגּ ֶשׁם ‪ְ -‬ו ָה ֱאמוּ ָנה ֶשׁ ַתּ ְצ ִמי ַח‪.‬‬                                ‫מאוד‪ ,‬חשובות מאוד“ אמר‪ ,‬והוסיף ” ואל תשכחנה‬
                                       ‫חונטים מעתה“ גרעין הצמיחה הולך ומתחזק‪.‬‬    ‫לבכות‪ ,‬דמעות זה חשוב‪ ,‬דמעות מנקות את העיניים‪,‬‬
            ‫ְשׁ ָבט ֶשׁ ַהֵנּץ לוֹ‬               ‫כדי שגרעין יוכל להתחיל לצמוח‪ ,‬הוא צריך‬       ‫אחרי שתבכנה כמו שצריך תראו הרבה יותר טוב‪“.‬‬
        ‫ִבּ ְפ ִרי ָחה ְמעוֹ ֶד ֶדת ֶשׁ ַפע‪.‬‬           ‫להירטב‪ ,‬לספוג לתוכו מים‪ .‬הוא צריך להרקיב מעט‪,‬‬   ‫אחרי שהבטחנו שלא נשכח חלילה גם לישון אחרי‬
                                    ‫ומתוך הרקבון הפנימי של הגרעין עולה גבעול של‬
                   ‫ֲא ָבל ֲא ִני‪,‬‬                                           ‫שנבכה די צרכנו‪ ,‬הוא נפרד מאיתנו‪.‬‬
       ‫ְי ָל ִדים ְו ַחִיּים ְמ ַע ְר ְבּ ִבים אוֹ ִתי ַע ְכ ָשׁו‪.‬‬              ‫התחדשות‪ .‬עולה תקווה‪.‬‬   ‫השבועות האחרונים היו קשים‪ ,‬והשבוע האחרון‬
                                    ‫הקשר ביננו לבין ריבונו של עולם מתגלה בגשמים‬    ‫עוד יותר קשה‪ .‬גם אני נאלמתי‪ .‬הפרטי והכללי‬
         ‫ֹבּץ ַמ ְשׁ ְפּ ִריץ ַעל שׁוּ ֵלי ַה ֲח ָצ ִאית‪.‬‬      ‫בעיתם‪ ,‬באדמה מתחדשת ומצמיחה ובפירות‬        ‫מתערבבים בי‪ ,‬עוד עולמות של תמימות מתנפצות‪,‬‬
                                    ‫מבורכים‪ .‬התפילות שלנו מתגשמות לכדי טיפות‪ .‬זמן‬   ‫ואני רק רוצה שמישהו אחר ישים בי את המילים‬
           ‫ְואוּ ַלי זוֹ ַדּ ְר ִכּי‬                                        ‫הנכונות ויגיד לי מתי לבכות‪ .‬רוצה שמישהו ישב‬
       ‫ְל ַהִגּי ַע ְל ֵפרוֹת ְמתוּ ִקים‪.‬‬                     ‫הגאולה ניכר בעצים ובפירותיהם‪.‬‬
                                    ‫האדמה שבנו צמאה למים א‪-‬לוקיים לצמיחה‪” .‬רוקע‬
‫)שבט‪ ,‬תשע“ז(‬                              ‫הארץ על המים“‪ .‬כאלה אנחנו מעפר בנו אל העפר‬

‫וליגלבדרייםם נשסנ‪0‬יוו‪2‬ןת‬                        ‫לשינשויימיום!לב‬ ‫צמירבלקנצבדע‪-‬ר‪0‬לר‪5‬שב‪2‬בובער‪₪‬יזחה!‬

       ‫זמני פתיחה‪:‬‬
‫א בוקר בתאום טלפוני‬

   ‫‪16:00-19:00‬‬
        ‫ב סגור‬

‫ג‪-‬ד ‪16:00-19:00‬‬      ‫משרדים מול החממה‬
    ‫ה סגור‬         ‫כפר עציון‬

 ‫ו ‪9:30-14:00‬‬

‫בתאום טלפוני‪ 050-4494438 :‬אלי‬                                               ‫‪ 10‬גושארבע י"ב שבט תשפ"ב | ‪14.1.2022‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15