Page 3 - Gush362
P. 3

‫פבריריסאהושתל‬

                      ‫באפרחבת וריבגמוכשביעציון‬

                   ‫נהניםרמחפברהי וסזתמינשיהרותים‬

                          ‫מרכז רפואי אפרת התמר‬
                   ‫רח׳ הדבש ‪ ,24‬אפרת (מעל סופר דיל)‪ ,‬טלפון‪02-5061870 :‬‬

‫אמיהבר‪4‬י‪5.‬ם‪2‬‬ ‫החל‬              ‫מרכז רפואי אפרת‬       ‫מרכז רפואי הרימון‬
                   ‫שד׳ דוד המלך ‪ ,39‬טל׳‪02-9932140 :‬‬ ‫שלוחת התפתחות הילד‬
       ‫‪US‬‬
‫הרחבת שעות‬                 ‫פקס‪073-2132679 :‬‬         ‫וטיפת חלב‬
                                    ‫(מול מרכז מסחרי תאנה)‬
                       ‫‪efrat2@mac.org.il‬‬

‫רפואת עור‬

                   ‫מרכז רפואי תקוע‬
                   ‫טל׳‪02-9961391 :‬‬

                        ‫יש קופות חולים ויש מכבי ‪*4535‬‬
                                                      ‫מוגש כמידע לחברי מכבי‬

‫‪ | 29.4.2022‬כ"ח ניסן תשפ"ב גושארבע ‪3‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8