Page 3 - Gush415
P. 3

‫מתנות מוצרי מסיבה‬              ‫מוצרי טבק‬         ‫שעות פתיחה בימי פורים‬

                                ‫מוצאי שבת ליל פורים‪20:00-24:00 :‬‬
                                    ‫יום א' יום פורים‪9:00-12:00 :‬‬

                                  ‫יום ב' שושן פורים‪12:00-22:00 :‬‬

                            ‫ממתקים פיצוחים לוטו‬

 ‫שמפניה‬                   ‫עמק האלה‬   ‫פסגות‬        ‫פסגות‬
 ‫מה מיזון‬                    ‫אוורד‬ ‫מקרבלרונ‪/‬הר‪/‬וזה‬    ‫סשירניד‪/‬ונה‬
                            ‫‪ 2‬ב ‪₪ 180‬‬
‫‪ 3‬ב ‪₪ 90‬‬                  ‫‪ 3‬ב ‪₪ 100‬‬           ‫‪ 2‬ב ‪₪ 140‬‬

‫וסמלוסצלריאות‬                 ‫ספורנו‬   ‫גומי‬       ‫משלוחי‬
  ‫אריזה‬                        ‫במשקל‬        ‫ממינווחתדים‬
                      ‫‪ 2‬ב ‪₪ 90‬‬
‫במימוחחידרייםם‬                     ‫‪₪ 5.5‬‬        ‫החל מ‬

                            ‫ל‪ 100‬גר‬        ‫‪₪ 10‬‬

        ‫אזהרה‪ :‬צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!‬

         ‫מבחר של יינות ואלכוהול‬

‫‪058-3643434‬‬                 ‫‪8:00-14:30 10:00-22:00‬‬
                       ‫‪23:00‬‬

‫גליון ‪ | 415‬י"ב אדר ב' תשפ"ד | ‪3 22.3.2024‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8