Page 9 - Gush415
P. 9

‫במבצע מדהים לפורים!‬

                                      ‫בס"ד | מגזין דו־שבועי | גיליון ‪ | 855/179‬א' באדר ב' תשפ"ד | לחודש ‪ 2) ₪ 75‬גיליונות( | למנוי שנתי ‪ ₪ 52‬לחודש‬ ‫‪₪46‬מתנות‬         ‫גיליון‪//21‬אדרב'תשפ"ד‪//‬מחירלחודש‪ ₪39₪39:‬מדע וטבע‬
                                                                                                               ‫בלרהומכבימאםילםכה!‬
      ‫> גמר תחרות‬          ‫בס"ד | מגזין דו־שבועי | גיליון ‪ | 856/180‬י"ד באדר ב' תשפ"ד | לחודש ‪ 2) ₪ 75‬גיליונות( | למנוי שנתי ‪ ₪ 52‬לחודש‬                                           ‫המגזמייןמיהפהךבילניימםמללככהבוד פורים!‬
      ‫התחפושות!‬
                          ‫גיליון בנושא משפחה!חיבוק קבוצתיפורים‬
   ‫מי הגיע למקום הראשון?‬        ‫חדר בריחה פורימי שיעשה סדר במגילה‬‫בעופבנירםת?בכרתח"וצבבהמתטמברחמעחםפשמיתםכומניתנהופתתעה‬ ‫בלגן בשושן‬
                                                                                                            ‫אנשים פשוטיםחג גדול לאבירים‬
    ‫>באשיוששןיההובדיירההיה‬                                                                         ‫מתנהשל חיים‬‫איור‪ :‬נירית ברנשטיין‬      ‫הפכו‬‫לאבירים אמיצים‬‫כך‬

  ‫תהוקלדהיולתיהההיההמורדיתתקיבםאירשלאן‬          ‫מזוזה באיראן‬‫חבילה‬                                                     ‫ילמדישםתשפיעםברבוחיהישםתשלאהחרי‬  ‫מה הקלשרשיבעיוןריחהשמבותניימהטימקיהמיכיהובםינ?ייםמספרי מזל‬
                     ‫מסתתר‬
   ‫> בוקר טוב‪ ,‬המן‬           ‫למקוהםמיהתהרהגגאיחדעשותוןלפ?!וח גרשמוורתת‬                                      ‫כותעבילהממתגנזיהןממיוסחפדריתםשקיבלומתנוקתטנותמנוי משולב‬
                     ‫מה‬
‫דאמתויכוםתלהממשגיחלקהנומזשמאינופרתסים!‬                                                                ‫מתמנומתצולות‬
                                                                 ‫איך חיה הקהילה היהודית בפרס?‬                                             ‫הוד רוממותו חיליק‬
                                                                                 ‫כך תכינו משלוחי מנות‬                 ‫המלך חיליק יוצא למסע בעקבות צמח שמגרש שדים‬
                                                                               ‫יפהפיים מעומק הים‬
                                                                                                                             ‫על ספינה בלב ים‬
                                                                               ‫הדמתפמועיהווולררתהרבושגריההוידי‪.‬מ‪.‬חמש‪.‬גיהלםלההק!ב‪2‬לבד‪₪ 5‬‬     ‫האם הוויקינגים היו אלה שגילו את אמריקה?‬

‫‪ 3‬מגזינים כל חודש!‬
     ‫וגם‬

      ‫מתנה‬
     ‫למצטרפים‬

      ‫עכשיו‬

                     ‫מגילתבאמסתתנרהמאוירת‬                                                                        ‫או‬    ‫בקומרתקנינהט‬

                                                                                                                                          ‫*בהתחייבות לשנה‬

  ‫הצטרפו עכשיו! התקשרו ‪[ *8980‬או חפשו ׳מגזין אותיות וילדים׳]‬

‫גליון ‪ | 415‬י"ב אדר ב' תשפ"ד | ‪9 22.3.2024‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14